Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Odluke i preporuke visokoškolskim ustanovama

Odluke i preporuke visokoškolskim ustanovama

odluke-i-preporuke

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluke i preporuke koje su proistekle iz dogovora sa Studentskom konferencijom univerziteta Srbije (SKONUS) postignutog u petak, 10. oktobra 2014.

Ministarstvo je pripremilo predlog akta za Vladu Republike Srbije, kojim se omogućava finansiranje iz budžeta produžene godine (nekadašnji apsolventski staž), za studente koji su prvu godinu osnovnih studija upisali 2010/2011. i 2011/2012. godine, a u školskoj 2013/2014 godini imali status studenta finansiranog iz budžeta.

Ministarstvo je uputilo preporuku visokoškolskim ustanovama da na molbu studenta produže rok za završetak studija onima koji su prvu godinu upisali 2006/2007. Ova mogućnost predviđena je članom 94. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju.

Ministarstvo je, takođe, saglasno odredbama Zakona o visokom obrazovanju, dalo pravno tumačenje po kome školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje visokoškolska ustanova pruža studentu. Ministarstvo smatra da redovne usluge moraju da obuhvate:

  • Sve oblike nastave predviđene studijskim programom,
  • Sve predispitne obaveze predviđene studijskim programom,
  • Najmanje dva izlaska na ispit,
  • Prijavu, izradu i odbranu završnog rada na svim nivoima studija.
  • Administrativne troškove za upis školske godine i overe semestra.

Naime, za studijske programe koji se finansiraju iz budžeta, troškovi realizacije studijskog programa se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za broj studenata utvrđen odlukom Vlade. Studenti koji se sami finansiraju, plaćaju troškove studija (školarinu) prilikom upisa školske godine.

Dodatna naplata troškova studentima za redovne usluge je nezakonita i Ministarstvo zahteva da visokoškolske ustanove usklade svoje postupanje sa zakonom i obustave svaku nezakonitu naplatu troškova studentima.

Na kraju, Ministarstvo apeluje na visokoškolske ustanove da prilikom utvrđivanja visine troškova koji ne spadaju u redovne usluge uzmu u obzir ekonomsku situaciju u zemlji.

Ministarstvo poziva studente da se sa svojim predlozima, žalbama, primedbama i inicijativama obrate putem mejl adrese [email protected].

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top