Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Osnovne škole » Osnovna škola Dragan Kovačević – Stari grad – Beograd

Osnovna škola Dragan Kovačević – Stari grad – Beograd

Osnovna škola Dragan Kovačević – Stari grad – Beograd

osnovna-skola

Osnovna škola Dragan Kovačević – Stari grad – Beograd
Beograd, Stari grad
Šafarikova 8
011 3223 328

Osnovna škola za zaštitu vida Dragan Kovačević

ISTORIJA
Pre 35 godina u mirnoj Šafarikovoj ulici broj 8 počela je da radi mala škola velikog srca, jedinstvena na Balkanu. Istorija škole počinje 1954. godine, kada su na inicijativu proofesora Ivana Stankovića u Osnovnoj školi „Radoje Domanović“ u Šafarikovoj 8 osnovana dva kombinovana odeljenja za slabovide učenike. Prvi učitelji bili su bračni par Đorđe i Radmila Žutić, roditelji barda srpskog glumišta Miloša Žutića. Iz godine u godinu specijalna odeljenja su rasla, a broj učenika se stalno povećavao. Tako se 1970. rodila ideja o osnivanju specijalne škole za zaštitu vida. Školska 1971/72. godina započela je svečanim prijemom prve generacije učenika prvog razreda. Prvi razred imao je dva odeljenja po 8 učenika. Tokom prve školske godine škola je imala 78 učenika. Na Dan škole 21. marta – „Dan proleća“ – škola je svečano otvorena.

Osnovna škola Dragan Kovačević

Na predlog Obrada Benderaća, dotadašnjeg direktora OŠ „Radoje Domanović“ škola je dobila ime po narodnom heroju Draganu Kovačeviću, dečaku koji je poginuo na Sutjesci, rođaku Save Kovačevića. Tokom svog postojanja škola je izrasla u modernu vaspitno-obrazovnu ustanovu i ispratila brojne generacije koje su uspešno nastavile školovanje. Danas mnogi od naših učenika su roditelji, zrele ličnosti, spremne za samostalan život. Trud nastavnika, defektologa i vaspitača mnogim učenicima je pomogao da prebrode razvojne probleme i da se ukolope u redovni srednjoškolski sistem, a pojedini učenici nastavljaju školovanje na fakultetima i akademijama. Poslednjih godina rada zaposleni škole uvideli su potrebu primanja ne samo slabovidih učenika već i učenika sa drugim razvojnim, odnosno zdravstvenim problemima, očuvanog intelekta, ali se ne mogu uklopiti u redovan školski sistem. Praksa je pokazala da su se ovi učenici uspešno prilagodili i da je većina njih postigla bolje rezultate posle dolaska u našu školu. Iz tih razloga 2006. godine pokrenuta je inicijativa za proširenje kategorije upisa učenika sa težim hroničnim bolestima i trajnije narušenim zdravljem, kao što su deca sa kardiovaskularnim smetnjama, sa astmom, hidrocefalusom, cerebralom, dijabetesom i blagim poremećajem ponašanja. Iste godine škola je započela zakonsku proceduru proširenja kategorije rada sa učenicima i uspešno privela ove godine.

Osnovna škola Dragan Kovačević

CILj
Osnovni cilj škole je da zaštiti dečiji vid od daljeg pogoršavanja, permanetnim praćenjem stanja vida i redovnim vežbama vida u školskom ortooptičko-pleooptičkom kabinetu, kao i da deci pruži odgovarajuće osnovno obrazovanje i pripremi ih za upis u srednje škole, sa kvalitetnim znanjem kao i u ostalim školama. Škola takođe pruža pomoć i podršku učenicima sa težim zdravstvenim tegobama u prevazilazenju savladavanja gradiva.

NASTAVA U ŠKOLI
Najvažnija činjenica je da se nastava u ovoj školi izvodi po redovnom planu i programu po kojima rade i druge osnovne škole. Maksimalno korišćenje vida u adekvatnim uslovima je osnovni zadatak i sve je podređeno tom cilju, i sredstva, i metode i rad.Celokupan proces nastave prilagođen je nedostacima vida, a metode rada podešene su prema svakom učeniku i zavise od celokupne sposobnosti i uzrasta učenika. Znanja učitelja i stručnost defektologa u praksi se prožimaju i doprinose uspešnom savladavanju gradiva slabovidog deteta.

PREDŠKOLSKO
Prateći sve pozitivne inicijative u školi, već nekoliko godina postoji predškolsko odeljenje čiji program obuhvata pripremu za polazak u školu i deca se mogu upisati već od pete godine. Da škola ide u korak sa vremenom govori i kabinet za informatiku i već je nekoliko generacija obučeno za rad na računarima. Svaka učionica ima kompjutere i skenere sa instaliranim anrider programima.Da bi slabovido dete moglo uspešno da savlada redovan plan i program, pored nastavnog rada, neophodan je i svakodnevni stručni i zdravstveni nadzor.Zbog svega ovoga dete se u ovoj školi oseća sigurno jer u njoj svi njegovi vršnjaci imaju isti primarni problem. Ono je okruženo stalnom brigom već pomenutog tima stručnjaka.U potpunosti je upoznato sa svojim oštećenjem i lakše ga prihvata. Zato deca u ovoj školi i kažu: „Mi vidimo srcem“.

Osnovna škola Dragan Kovačević

RAD SA PORODICOM
Pored svega toga u školi se posvećuje velika pažnja radu sa porodicom, što je jedan od važnih faktora za celokupan razvoj deteta. Roditelj bolje upoznaje tipične teškoće svoga deteta, a time je spremniji da se suoči sa njima, i zajedno ih, sa detetom i timom stručnjaka savladaju.Zahvaljujući svemu ovome, učenici postižu maksimalne rezultate prema svojim sposobnostima. Oni ravnopravno učestvuju na opštinskim, gradskim, pa i republičkim takmičenjima, gde im ne beže ni prva mesta. O tome svedoče mnogobrojne nagrade i priznanja, kako školi tako i učenicima. Tu je i Oktobarska nagrada grada Beograda „za izuzetne rezultate postignute u osnovnom vaspitanju i obrazovanju“, zatim Povelja Defektološkog fakulteta „za izuzetne doprinose razvoju defektološke teorije i prakse“ i mnoge druge.

POSLE OSNOVNE
Po završetku osnovne škole učenici nastavljaju redovno školovanje u srednjim školama: jezičkoj gimnaziji, muzičkim gimnazijama, gimnazijama, stručnim školama (dizajnerskoj, arhitektonskoj, medicinskoj, pravnobirotehničkoj, saobraćajnoj, farmaceutskoj, poljoprivrednoj, tehničkim školama, PTT školi), a imaju direktnu prohodnost u medicinskoj školi za fizioterapeuta. Kao u ostali učenici, završavaju više škole i fakultete: medicinski, pravni, umetničke akademije, filološki, filozofski…Naši roditelji, zadvoljni radom naše škole, pored svog slabovidog deteta insistirali su da i njihova deca bez oštećenja vida idu u ovu školu, tako da se možemo pohvaliti da se u nađoj školi inkluzija sprovodi već 20 godina. I pored stalnih problema zbog upisivanja videće dece, nastavni kadar je shavatio prednosti inkluzije i istrajavao na tome. Time je slabovidoj deci omogućena pozitivna integracija što je dalo dobre rezultate u njihovom daljem školovanju.

PREDNOSTI
Upravo prednost naše škole – rad u malim grupama do deset učenika, individualni rad sa učenicima i bezbednost dece – omogućava ovoj kategoriji učenika da se uklope u sredinu i savladaju redovan nastavni plan i program i nastave dalje školovanje.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top