Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Osnovne škole » Osnovna škola Ujedinjene nacije – Čukarica – Beograd

Osnovna škola Ujedinjene nacije – Čukarica – Beograd

osnovna-skola

Osnovna škola Ujedinjene nacije – Čukarica – Beograd
Beograd, Čukarica
Borova 8
Cerak Vinogradi
011 2510 067, 011 2511 749
www.un.znanje.info

 

OŠ ,,Ujedinjene nacije” nalazi se u naselju Cerak Vinogradi u Beogradu, Borova 8. Počela je sa radom 1985. godine.

Zgrada škole je moderno arhitektonsko zdanje sa 14 učionica, 16 kabineta, kabinetom za informatiku, multimedijalnim učionicom, bibliotekom, svečanom salom, fiskulturnom salom sa tribinama, sportskim terenima za košarku, rukomet, fudbal i odbojku i dve učionice produženog boravka.

Školsko dvorište koje se prostire na oko 2 hektara, čine dobro osmišljene i lepo uređene zelene površine. U poslednjih nekoliko godina zasađeno je oko dve stotine novih sadnica, a na površinama ispred učionica zasađeno je cveće.

U ovoj školskoj godini, školu pohađa 1475 učenika, raspoređenih u 55 odeljenja. Rad u školi odvija se u dve smene, prepodnevnoj od 8.00 do 13.10 i popodnevnoj od 14.00 do 19.10 i to tako da su u jednoj smeni učenici od 1. do 8. razreda sa parnim indeksom odeljenja, u drugoj sa neparnim, a smenjuju se nedeljno.

Kadrovski uslovi
U školi je zaposleno 113 radnika: 32 nastavnika u razrednoj nastavi, 54 nastavnika u predmetnoj nastavi, 1 sekretar škole, 2 adminisrativno-finansijska radnika, 2 domara, 15 spremačica, 2 servirke, 4 stručna saradnika (psiholog, pedagog, bibliotekar, medijatekar ), pomoćnik direktora i direktor.

Organicacija rada
Na Nastavničkom veću, na početku školske godine izvršena je raspodela časova po predmetima, izabrani rukovodioci odeljenjskih i stručnih veća, ustanovljena raspodela zaduženja u okviru 40-ne nedelje i usvojen raspored časova za tekuću školsku godinu.

U školi se od prvog razreda uči engleski jezik, od petog razreda francuski jezik, izabrani sport i izborni predmet koji biraju sa liste četiri ponuđena (kao obavezne izborne predmete u petom, šestom i sedmom razredu). Obavezne izborne predmete (građansko vaspitanje i versku nastavu) učenici biraju u prvom i petom razredu i u obavezi su da ih izučavaju do kraja tekućeg ciklusa. Izabrani sport se ocenjuje brojčanom ocenom i ulazi u prosek. Izborni predmet se ocenjuje brojčanom ocenom ali ne ulazi u prosek. U skladu sa prostornim mogućnostima škole izabrani sport se realizuje kroz časove odbojke za devojčice i fudbal za dečake a grupe se formiraju na osnovu brojnog stanja anketiranih učenika.

Za izbor obaveznog izbornog predmeta, za učenike petog i šestog razreda anketom su ponuđeni sledeđi predmeti; Informatika, Svakodnevni život u prošlosti, Čuvari prirode i Hor i orkestar, a za učenike sedmog razreda Informatika, Svakodnevni život u prošlosti, Hor i orkestar i Domaćinstvo.

U školi se posebna pažnja posvećuje i vannastavnim aktivnostima. Postoje 33 sekcije, 15 u mlađim i 18 u starijim razredima i njima je obuhvaćeno oko 550 učenika. Najveće interesovanje učenici ispoljavaju za sportskim, a zatim za kulturno- umetničkim aktivnostima.

O posebnih programa u školi se relizuju škola Crvenog krsta i Klub UN.

Bezbednost učenika
Da bi sprečili i izbegli sve nesigurnosti, koje se odnose na sveopštu bezbednost učenika, Godišnjim programom rada škole su propisana pravila kojih se pridržavaju svi zaposleni u školi u neposrednom odnosu i radu sa učenicima, kao i sami učenici i njihovi roditelji. Održavanje bezbednosti potpomaže i video nadzor, školski policajac, rad stručne službe i tima za zaštitu dece od zlostavljanja.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top