Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Poljoprivredni fakultet – Novi Sad

Poljoprivredni fakultet – Novi Sad

21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 8
021 4853 500, 450 355
www.polj.uns.ac.rs

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu jedan je od prvih fakulteta na prostoru Novosadskog univerziteta. Postoji od 1954. godine. Ciljevi ovog fakulteta su edukacija iz raznih oblasti vezanih za poloprivredu. U oblasti poljoprivrede ovaj fakultet je uvršten kao jedna od najboljih obrazovnih institucija, ne samo kod nas već i u inostrastvu. Fakultet danas broji oko 4.000 studenata. Studijski programi se realizuju na svim nivoima studija kroz programe osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih i doktoriskih studija. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI – POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE(4 godine)

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Stočarstvo
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Fitomedicina
 • Poljoprivredna tehnika
 • Uređenje, korišćenje i zaštita voda
 • Hortikultura
 • Pejzažna arhitektura
 • Agroekologija i zaštita životne sredine
 • Agroturizam i ruralni razvoj
 • Organska poljoprivreda
 • Agroindustrijsko inženjerstvo
 • Agroekonomski

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (5 godina)

 • Veterinarska medicina

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Gajenje njivskih biljaka (30 mesta)
 • Gajenje ratarskih biljaka;
 • Gajenje povrtarskih biljaka;
 • Gajenje krmnih biljaka;
 • Gajenje lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka
 • Zamljište i ishrana biljaka (15 mesta)
 • Genetika ,oplemenjivanje biljaka i semenarstvo (16 mesta)
 • Organska poljoprivreda (10 mesta)
 • Stočarstvo (30 mesta)
 • Gajenja voćaka i vinove loze, sa (dva) modula (15 mesta)
 •  Voćarstvo
 • Vinogradastvo
 • Fitomedicina (30 mesta):
 •  Fitofarmacija;
 •  Entomologija;
 •  Fitopatologija;
 •  Herbologija;
 • Poljoprivredna,veterinarska i medicinska zoologija
 • Uređenje, korišćenje i zaštita voda (10 mesta)
 • Poljoprivredna tehnika (10 mesta)
 • Agroekonomski (40 mesta)
 • Hortikultura (15 mesta)
 • Menadžment voda u poljoprivredi (15 mesta)
 • Pejzažna arhitektura (32 mesta)
 • Ruralni razvoj i agroturizam (25 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Agroekonomija (10 mesta)
 • Animalna proizvodnja (10 mesta)
 • Agronomija (35 mesta)
 • Veterinarska medicina (8 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne studije na smeru za veterinarsku medicinu polažu prijemni ispit iz predmeta:

 • biologija
 • hemija

Na ostalim smerovima jedan ispit po izboru iz predmeta:

 • biologija
 • hemija
 • matematika
 • ekonomika o čemu se izjašnjavaju prilikom prijave na konkurs.

Za upis na smer Veterinarske medicine kandidati koji u programu srednjeg obrazovanja nisu imali latinski jezik, isti polažu pre polaganja prijemnog ispita.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na smerovima Poljoprivredna tehnika, Uređenje, korišćenje i zaštita voda iznosi 63.800 dinara, a za strance 2.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu integrisanih akademskih studija na smeru Veterinarska medicina iznosi 125.400 dinara, a za strance cena je 3.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na smeru Fitomedicina iznosi 88.000 dinara, a za strane državljane cena je 2.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis u prvu godinu studija na ostalim smerovima iznosi 74.800 dinara, dok je za strance cena 2.000 evra.

BROJ MESTA – POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
RATARSTVO I POVRTARSTVO
90
90
STOČARSTVO
60
60
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
45
5
50
FITOMEDICINA
60
15
75
POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
25
5
30
UREĐENJE KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA
25
5
30
AGROEKONOMSKI
60
30
90
HORTIKULTURA
25
5
30
PEJZAŽNA ARHITEKTURA
25
25
50
AGROEKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
25
25
50
AGROTURIZAM I RURALNI RAZVOJ
25
25
50
ORGANSKA POLJOPRIVREDA
25
25 50
AGROINDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
25
25
VETERINARSKA MEDICINA
50
10
60
UKUPNO  565 175   740
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top