Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Poljoprivredni fakultet – Zemun

Poljoprivredni fakultet – Zemun

fakultet

 

Kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije Poljoprivredni fakultet ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Srbiji i jugoistočnom regionu Evrope.

Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kadrova u oblasti poljoprivrede i razvijanje istraživačkog i naučnog rada u oblastima: voćarstva i vinogradarstva, ratarstva, poljoprivredne tehnike, fitomedicine, biohemije i drugih srodnih oblasti. Fakultet ima preko 500 zaposlenih i oko 4500 aktivnih studenata. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije.

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu je definisanje svih aspekata razvoja modernog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada kompatibilnog sa relevantnim fakultetima u zemljama članicama EU.

Ova vizija sadrži elemente kontinuiranog održivog poboljšanja obrazovanja na svim nivoima, naučno-istraživačkog i stručnog rada.

SMEROVI – POLJOPRIVREDNI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Biljna proizvodnja
 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 •  Hortikultura
 • Fitomedicina
 • Zootehnika
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
 • Agroekonomija
 • Prehrambena tehnologija
 • Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Tehnologija konzervisanja i vrenja
 • Tehnologija animalnih proizvoda
 • Mikrobiologija hrane
 • Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Poljoprivreda (224 mesta)
 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Organska poljoprivreda
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 •  Hortikultura
 •  Zootehnika
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
 • Fitomedicina (32 mesta)
 • Agroekonomija (50 mesta)
 • Upravljanje finansijama u agrobiznisu
 • Agrarni i ruralni razvoj
 • Menadžment u agrobiznisu
 • Prehrambena tehnologija (128 mesta)
 • Hemija i biohemija hrane
 • Mikrobiologija hrane i životne sredine
 • Prehrambeni inženjering
 • Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane
 • Menadžment voda u poljoprivredi (32 mesta)
 • Zaštita životne sredine u poljoprivredi (32 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 •  Zootehnika (32 mesta)
 •  Prehrambena tehnologija (16 mesta)
 •  Agroekonomija (30 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Poljoprivredne nauke (90 mesta)
 • Prehrambena tehnologija (32 mesta)
 • Agroekonomija i ruralni razvoj (6 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru, od pet navedenih predmeta:

 • Bilogija
 • Hemija
 • Fizika
 • Matematika
 • Sociologija

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 90.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.200 evra.

BROJ MESTA – POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Biljna proizvodnja
240
100
340
Zootehnika
75
25
100
Melioracija zemljišta
35
20 55
Poljoprivredna tehnika
35
20
55
Agroekonomija 85 35 120
Prehrambena tehnologija 200 100 300
UKUPNO 670 300 970

Poljoprivredni fakultet – Zemun
Beograd, Zemun
Nemanjina 6
011 2612 664, 2615 315
www.agrif.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top