Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Prijava na konkurs za stipendiju za nadarene učenike i studente

Prijava na konkurs za stipendiju za nadarene učenike i studente

prijava-na-konkurs-za-talentovane-učenike-i-studente
Obaveštenje za nadarene učenike i studente
Prijava na konkurs

Učenici i studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene, prijavljuju se on-line, preko linka, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva.

UČENICI
Potrebna dokumenta učenici (prirodni, društveni i umetnički teorijski smer):
1. Vukova diploma(osnovna škola) – ukoliko učenik nema Vukovu diplomu mora uneti svedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred osnovne škole;
2. Svedočanstva za sve do sada završene razrede srednje škole (primer ako je učenik upisao ove školske godine 3. razred prilaže svedočanstva za prvi i drugi razred);
3. Potvrdu o upisu u navedeni razred srednje škole za školsku 2018/2019. godinu;
4. Nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima (za svaku nagradu prilaže odgovarajući dokument – primer ako učenik ima 3 prva mesta na republičkim takmičenjima onda u polju “Broj osvojenih prvih mesta na republičkom takmičenju: upiše broj 3, automatski mu se otvaraju 3 tastera
” Dodaj fajl kao dokaz” za unos dokumenata kojima potvrđuje uneti broj nagrada).

Potrebna dokumenta učenici (umetnički smer):
1. Vukova diploma (osnovna škola) – ukoliko učenik nema Vukovu diplomu mora uneti svedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred osnovne škole;
2. Svedočanstva za sve do sada završene razrede srednje škole (primer ako je učenik upisao ove školske godine 3. razred prilaže svedočanstva za prvi i drugi razred);
3. Potvrdu o upisu u navedeni razred srednje škole za školsku 2018/2019. godinu;
4. Biografija i 5 najznačajnijih diploma.

STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA
Potrebna dokumenta studenata osnovnih studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):
1. Biografija i 10 najznačajnijih diploma;
2. Potvrdu o upisu unete godine osnovnih studija za školsku 2018/2019. godinu;
3. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
4. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini).

Potrebna dokumenta studenata osnovnih studija (ostali smerovi u koje spada i umetničko teorijski smer sa umetničkih fakulteta):
1. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
2. Potvrdu o upisu unete godine osnovnih studija za školsku 2018/2019. godinu;
3. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini).

STUDENTI MASTER STUDIJA
Potrebna dokumenta studenata master studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):
1. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
3. Biografija i 10 najznačajnijih diploma;
4. Potvrdu o upisu unete godine master studija za školsku 2018/2019. godinu ;
5. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
6. Za studente druge godine master studija potvrda o prosečnoj oceni sa prve godina master studija;
7. Potvrda sa Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda PIO fonda da niste u radnom odnosu.

Potrebna dokumenta studenata master studija (ostali fakulteti i smerovi u koje spada i umetničko teorijski smer sa umetničkih fakulteta):
1. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
3. Potvrdu o upisu unete godine master studija za školsku 2018/2019. godinu;
4. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
5. Za studente druge godine master studija potvrda o prosečnoj oceni sa prve godina master studija;
6. Potvrda sa Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda PIO fonda da niste u radnom odnosu.

STUDENTI DOKTORSKIH STUDIJA
Potrebna dokumenta studenti doktorskih studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):
1. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
3. Potvrda o prosečnoj oceni master studija;
4. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
5. Biografija i 10 najznačajnijih diploma;
6. Potvrdu o upisu unete godine doktorskih studija za školsku 2018/2019. godinu ;
7. Potvrda o prosečnoj oceni doktorskih studija(za studente 2 i 3 godine doktorskih studija);
8. Potvrda sa Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda PIO fonda da niste u radnom odnosu.

Potrebna dokumenta studenti doktorskih studija (ostali fakulteti i smerovi u koje spada i umetničko teorijski smer sa umetničkih fakulteta):
1. Potvrda o prosečnoj oceni osnovnih studija;
2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
3. Potvrda o prosečnoj oceni master studija;
4. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
5. Potvrdu o upisu unete godine doktorskih studija za školsku 2018/2019. godinu ;
6. Potvrda o prosečnoj oceni doktorskih studija(za studente 2 i 3 godine doktorskih studija);
7. Potvrda sa Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda PIO fonda da niste u radnom odnosu.

Link će biti aktivan do kraja konkursnog perioda 31. oktobra 2018 u 24.00. U tom periodu kandidati mogu više puta ulaziti u aplikaciju za prijavu (logovanje sa brojem telefona i PIN kodom dobijenim u SMS-u) i dodavati potvrde i ostala dokumenta. Svaki put kad se kandidat ponovno loguje i unese neki novi dokument potrebno je da klikne na taster “Snimi”.
Kada kandidat unese sve potrebne podatke i dokumenta potrebna za prijavu klikne na taster “Predaj prijavu”, na email adresu koju je kandidat uneo u svojoj prijavi će mu stići email poruka sa linkom čijim pokretanjem(klikom na poslati link ) završava prijavu i dobija poruku ” Uspešno ste se prijavili za konkurs za nadarene učenike i studente Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “.
Kada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pregleda prijavu i proveri sve unete podatke da li ispunjavaju uslove konkursa kandidatu se na email adresu šalje poruka o statusu njegove prijave (prihvaćena ili odbijena prijava).
Obaveštavaju se učenici i studenti koji su se prijavili na konkurs za stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente, da će se ove školske godine testiranje obaviti on-line (od kuće), u skladu sa pozivom. Poziv će biti upućen svim kandidatima čija je prijava ispravna i prihvaćena od strane Ministarstva, tako što će na adresu elektronske pošte stići link za testiranje, a na telefonski broj kandidata PIN kod, koji kandidatu omogućava ulazak na platformu za testiranje.
Elemente za logovanje kandidati će dobiti u obliku SMS poruke, klikom na link http://fakultet.totalassessment.net/prijava.
Kada se prvi put logujete na link za prijavu potrebno je da kliknete na link “Zahtev za slanje PIN koda”, koji Vas preusmerava na stranicu, gde nakon unosa broja telefona kliknete taster “Pošalji mi PIN”. Sistem generiše pin kod i šalje Vam ga na unešeni broj mobilnog telefona. Može se desiti da poruka sa pin kodom, zbog opterećenja sistema kasni par minuta, zato se mole kandidati da budu strpljivi i ne klikću više puta na dugme “Pošalji mi PIN”.
Jedan kandidat može prijaviti jedan broj mobilnog telefona, a ako broj već postoji u sistemu aplikacija ga neće prihvatiti – dakle, svaki kandidat mora imati svoj jedinstveni kontakt telefon.
Vrlo je važno da kandidati za stipendije pažljivo prate uputstva i prilože sve tražene potvrde. Dozvoljeni formati dokumenata za unos su jpg i pdf. Maksimalna veličina pojedinačnog dokumenta je 3.5Mb.
Jako je važno da kandidati rade samostalno, pažljivo prateći uputstva. Organizator testiranja izvršiće proveru rezultata tako što će određeni broj kandidata pozvati na ponovno testiranje u kontrolisanim uslovima.

Za pitanja vezana za potrebna dokumenta i uslove i verifikaciju prijave obratite se na:
email [email protected] i [email protected] ili na telefon 011/2403-547 ponedeljak – petak u periodu od 10-12 časova.

U slučaju tehničkih problema sa unosom prijave kontaktirajte tehničku podršku na:
[email protected] ili na telefon 065/4647957 ponedeljak – petak u periodu od 09-15 časova.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top