Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Školski kalendar za osnovne škole centralne Srbije 2019/2020

Školski kalendar za osnovne škole centralne Srbije 2019/2020

RoditeljSrbija.com obaveštava svoje čitaoce: Školski kalendar za osnovne škole centralne Srbije 2019/2020

skolski-kalendar-os

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu.

Član 2

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada utvrđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 3

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2019. godine, a završava se u petak, 31. januara 2020. godine.

Drugo polugodište počinje u utorak, 18. februara 2020. godine.

Drugo polugodište završava se u utorak, 2. juna 2020. godine za učenike osmog razreda, odnosno u utorak, 16. juna 2020. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

Član 4

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.

Član 5

Plan i program nastave i učenja za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

Član 6

U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.

Zimski raspust ima dva dela – prvi deo počinje u ponedeljak, 30. decembra 2019. godine, a završava se u utorak, 7. januara 2020. godine, a drugi deo počinje u ponedeljak, 3. februara 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 17. februara 2020. godine.

Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 13. aprila 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 20. aprila 2020. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sredu, 17. juna 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine.

Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine.

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.
Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2019. godine, Sveti Sava 27. januara 2020. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2020. godine, Dan pobede 9. maja 2020. godine, Vidovdan ‒ spomen na Kosovsku bitku 28. juna 2020. godine.
Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.
Petak, 8. novembar 2019. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Član 8

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
2) pripadnici islamske zajednice ‒ 11. avgusta 2019. godine, na prvi dan Kurbanskog bajrama i 24. maja 2020. godine, na prvi dan Ramazanskog bajrama;
3) pripadnici jevrejske zajednice – 18. oktobra 2019. godine, na prvi dan Jom Kipura;
4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2019. godine, na prvi dan Božića;
5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru – 7. januara 2020. godine, na prvi dan Božića;
6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru – počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici – od 10. aprila do 13. aprila 2020. godine; pravoslavci od 17. aprila do 20. aprila 2020. godine).

Član 9

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su ostvarene ekskurzije.
Ako je Dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Član 10

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Vreme podele svedočanstava i diploma na kraju drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Svečana podela đačkih knjižica učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u nedelju, 28. juna 2020. godine

Član 11

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 27. marta 2020. godine i u subotu, 28. marta 2020. godine, a završni ispit u sredu, 17. juna 2020. godine, u četvrtak, 18. juna 2020. godine i u petak, 19. juna 2020. godine.

Član 12

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku”.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top