Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Školski kalendar za srednje škole centralne Srbije 2019/2020

Školski kalendar za srednje škole centralne Srbije 2019/2020

RoditeljSrbija.com obaveštava svoje čitaoce: Školski kalendar za srednje škole centralne Srbije 2019/2020

skolski-kalendar-ss

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u gimnaziji, umetničkoj i stručnoj školi, za školsku 2019/2020. godinu.

Član 2

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni nastavnim planom i programom za gimnazije, umetničke i stručne škole, planiraju se godišnjim planom rada.

Član 3

Obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika srednje škole ostvaruju na godišnjem nivou:

U gimnaziji:
– u I, II i III razredu u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana;

– u IV razredu u 33 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 165 nastavnih dana.
U okviru 37, odnosno 33 petodnevne nastavne sedmice, gimnazija je u obavezi
da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.
Svaki dan u sedmici, neophodno je da bude zastupljen 37 puta, odnosno 33 puta.
U stručnoj školi:

– u I i II razredu trogodišnjeg i I, II i III razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana;

– u III razredu trogodišnjeg i IV razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 37, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, stručna škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 37 puta, odnosno 34 puta.

Član 4

Nastavni plan i program za umetničke škole u I, II, III i IV razredu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

Član 5

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada ostvaruju se u dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedeljak 2. septembra 2019. godine, a završava se u petak, 31. januara 2020. godine.

Drugo polugodište počinje u utorak, 18. februara 2020. godine, a završava se u petak, 19. juna 2020. godine.

Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 22. maja 2020. godine, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 29. maja 2020. godine.

Drugo polugodište za učenike I i II razreda trogodišnjeg, odnosno I, II i III razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u petak, 7. avgusta 2020. godine.

Član 6

U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust ima dva dela – prvi deo počinje u ponedeljak, 30. decembra 2019.
godine, završava se u utorak, 7. januara 2020. godine, a drugi deo počinje u ponedeljak, 3. februara 2020. godine, a završava se u petak, 14. februara 2020. godine.

Prolećni raspust počinje u sredu, 15. aprila 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 20. aprila 2020. godine.

Za učenike I, II i III razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike I i II razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje u ponedeljak, 22. juna 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine.

Za učenike IV razreda gimnazije, IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine.

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.
Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2019. godine, Sveti Sava 27. januara 2020. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2020. godine, Dan pobede 9. maja 2020. godine, Vidovdan 28. juna 2020. godine
Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.
Petak, 8. novembar 2019. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika

Član 8

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
2) pripadnici islamske zajednice ‒ 11. avgusta 2019. godine, na prvi dan Kurbanskog bajrama i 24. maja 2020. godine, na prvi dan Ramazanskog bajrama;
3) pripadnici jevrejske zajednice – 18. oktobra 2019. godine, na prvi dan Jom Kipura;
4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2019. godine, na prvi dan Božića;
5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru – 7. januara 2020. godine, na prvi dan Božića;
6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru – počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici – od 10. aprila do 13. aprila 2020. godine; pravoslavci od 17. aprila do 20. aprila 2020. godine).

Član 9

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se ostvarivale ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Član 10

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Vreme podele svedočanstava, polaganje završnog ispita na kraju trogodišnjeg obrazovanja i maturskog ispita na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja, kao i vreme podele diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 11

Prijemni ispiti za upis učenika u srednje škole, za školsku 2020/2021.
godinu, biće organizovani prema sledećem kalendaru:

‒ prijemni ispit za upis u srednje škole u kojima se deo nastave odvija na stranom jeziku: subota 9. maj i nedelja 10. maj 2020. godine;

‒ prijemni ispit za upis u srednje muzičke škole: petak 15. maj, subota 16. maj i nedelja 17. maj 2020. godine;

‒ prijemni ispit za upis u srednje baletske škole: nedelja 17. maj, ponedeljak 18. maj i utorak 19. maj 2020. godine;
‒ prijemni ispit za upis u srednje umetničke škole likovne oblasti: petak 15. maj, subota 16. maj i nedelja 17. maj 2020. godine;

‒ prijemni ispit za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenja Matematičke gimnazije: subota 16. maj 2020. godine;

Član 12

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku”.

 

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2019/2020. godinu…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top