Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola 2015/2016

Ekonomija, pravo i administracija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Matematika sa zbirkom zadataka
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo za ekonomskog tehničara
 • Računovodstvo za ekonomskog tehničara
 • Osnovi ekonomije – međunarodna trgovina za sve profile
 • Poslovna ekonomija za ekonomskog tehničara
 • Marketing za ekonomskog i trgovinskog tehničara
 • Utvrđivanje uzroka požara
 • Osnovi pravnih postupaka
 • Pravo za ekonomskog i finansijskog tehničara
 • Poslovna informatika
 • Osnovi retorike i besedništva za pravnog tehničara
 • Osnovi radnog prava za pravnog tehničara
 • Poslovi pravnog prometa
 • Javne finansije za finansijskog tehničara
 • Bankarsko poslovanje za finansijskog tehničara
 • Poslovne finansije za finansijskog tehničara
 • Osiguranje za finansijskog tehničara
 • Devizno i carinsko poslovanje za finansijskog tehničara
 • Poslovna i službena korespondencija
 • Pravo za poslovnog administratora
 • Engleski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Ruski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Francuski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Nemački jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje za carinskog tehničara
 • Carinski sistem i carinski postupak za carinskog tehničara
 • Međunarodna špedicija za carinskog tehničara
 • Poznavanje robe za carinskog tehničara
 • Kancelarijsko poslovanje za poslovnog administratora
 • Testovi iz matematike za poslovnog administratora
 • Pravo za finansijskog administratora
 • Ustav i prava građana za četvrti razred gimnazija i treći i četvrti razred srednjih stručnih škola
 • Bankarsko poslovanje za treći i četvrti razred ekonomske škole, obrazovni profil – finansijski tehničar
 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih stručnih škola i četvrti razred četvorogodišnjih stručnih škola – četvorogodišnji obrazovni profili: poslovni administrator i finansijski administrator
 • Statistika za treći i četvrti razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole

„DATA STATUS”

 • Preduzetništvo za treći i četvrti razred srednje stručne škole
 • Statistika za treći i četvrti razred srednje stručne škole
 • Marketing, udžbenik za četvrti razred ekonomske i trgovinske škole, za obrazovne profile ekonomski tehničar i trgovinski tehničar
 • Osnovi ekonomije za četvrti razred ekonomske škole
 • Poslovna ekonomija za četvrti razred ekonomske škole

„THE ENGLISH BOOK”

 • Pro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Računovodstvo za trgovinsku školu
 • Ekonomika turizma
 • Marketing u turizmu
 • Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 • Turistička geografija
 • Hotelijerstvo
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poznavanje robe za III razred kuvara i poslastičara i IV razred za kulinarskog tehničara
 • Poznavanje robe za ugostiteljsko-turističku školu
 • Nauka o ishrani ugostiteljski i kulinarski tehničar za ugostiteljsko-turističku školu
 • Komercijalno poznavanje robe za specijalističko obrazovanje trgovinski menadžer
 • Menadžment u trgovini za specijalističko obrazovanje
 • Poznavanje životnih namirnica za specijalističko obrazovanje
 • Nauka o ishrani za specijalističko obrazovanje
 • Finansijski menadžment za specijalističko obrazovanje
 • Statistika za treći i četvrti razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole
 • Nacionalna ekonomija za četvrti razred trgovinske škole, obrazovni profili – trgovinski tehničar i aranžer u trgovini

„DATA STATUS”

 • Preduzetništvo za treći i četvrti razred srednje stručne škole
 • Marketing, udžbenik za četvrti razred ekonomske i trgovinske škole, za obrazovne profile ekonomski tehničar i trgovinski tehničar

„THE ENGLISH BOOK”

 • Tourism 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar)

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Zdravstvena statistika
 • Pedijatrija sa negom za medicinsku sestru − tehničara i ginekološko-akušersku sestru
 • Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta za medicinsku školu
 • Zdravstvena nega 4
 • Fiksna protetika 3
 • Stomatohirurgija
 • Bolesti usta
 • Dečja i preventivna stomatologija sa praktikumom.
 • Hirurgija sa negom 2
 • Akušerstvo sa negom 2
 • Epidemiologija 2
 • Sanitarna hemija (bromatologija)
 • Ginekologija sa negom za ginekološko-akušersku sestru tehničara
 • Ginekologija i akušerstvo sa negom zamedicinsku i pedijatrijsku sestru tehničara
 • Pedijatrija sa negom 3
 • Dečja hirurgija sa negom
 • Hematologija sa transfuziologijom 2
 • Dečja neuropsihijatrija sa negom za pedijatrijsku sestru – tehničara
 • Fizikalna terapija 2
 • Specijalna rehabilitacija
 • Estetska hirurgija sa negom
 • Mikrobiologija sa parazitologijom i epidemiologijom 2
 • Kineziterapija
 • Specijalna rehabilitacija
 • Interne bolesti sa negom 2
 • Medicina rada
 • Estetska nega 3
 • Parcijalna proteza
 • Ortopedija vilica
 • Ortodontski aparati sa osnovama ortodoncije
 • Medicinska biohemija 2
 • Farmaceutska tehnologija 3 za četvrti razred medicinske škole
 • Toksikološka hemija za treći i četvrti razred medicinske škole

„DATA STATUS”

 • Farmakologija za drugi i četvrti razred medicinske škole
 • Infektologija sa negom za treći i četvrti razred medicinske škole

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Kultura, umetnost i javno informisanje

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Teorija dizajna
 • Solfeđo za IV razred srednje muzičke škole
 • Istorija srpske muzike za sve profile – kultura, umetnost i javno informisanje

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top