Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika preuzet je sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete tako da sve udžbenike možete pronaći pouzdano i brzo.

Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola (stručni predmeti) 2015/2016

Područje rada:

 1. Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika, Geodezija i građevinarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija
 2. Hemija, nemetali i građevinarstvo, Saobraćaj, Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Tekstilstvo i kožarstvo, Šumarstvo i obrada drveta
 3. Ekonomija, pravo i administracija, Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita, Kultura, umetnost i javno informisanje

Mašinstvo i obrada metala

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Automatizacija proizvodnje
 • Parna postrojenja
 • Konstrukcija alata i pribora za mašinskog tehničara
 • Osnove konstruisanja
 • Tehnološki postupci
 • Automatizacija postrojenja
 • Konstruisanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Eksploatacija i održavanje motornih vozila 2
 • Elementi automatizacije motornih vozila
 • Organizacija rada
 • Energetski procesi
 • Digitalni sistemi i procesni računari mašinski tehničar merne i regulacione tehnike
 • Termoenergetski procesi za mašinske tehničare merne i regulacione tehnike
 • Projektovanje tehnoloških sistema tehničar n. u. mašina
 • Priručnik za programiranje numerički upravljanih mašina
 • Automatsko upravljanje mašinski tehničar merne i regulacione tehnike
 • Oprema broda za brodograđevinske tehničare
 • Hidraulične, pneumatičke i električne komponente za specijalizaciju
 • Merenje i kontrolisanje za specijalizaciju
 • Ispitivanje mašinskih konstrukcija mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Pneumatske komponente i sistemi za tehničara hidraulike i pneumatike
 • Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Računari u mašinstvu 2
 • Optika naočara
 • Merenje i kontrolisanje
 • Programiranje za kompjuterski upravljane mašine 2
 • Motorna vozila 2
 • Teorija broda 3
 • Ispitivanje mašinskih konstrukcija za četvrti razred mašinske škole

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Elektrotehnika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Sistemi automatskog upravljanja za elektrotehničara automatike
 • Elementi elektroenergetskih postrojenja za elektrotehničara energetike
 • Elektronski pojačivači za elektrotehničara računara
 • Računari za elektrotehničara računara
 • Prenos podataka za elektrotehničara telekomunikacija
 • Računarske mreže i komunikacije za elektrotehničara telekomunikacije
 • Analogne telekomunikacije priručnik
 • Rashladni uređaji za elektrotehničara termičkih i rashladnih uređaja
 • Programibilni logički kontroleri
 • Električna vuča i vučna sredstva za elektrotehničara energetike
 • Osnove automatizacije za elektrotehničara računara
 • Električne mreže i dalekovodi za elektrotehničara energetike
 • Merenja u automatici za elektrotehničara automatike
 • Radio-prijemnici za elektrotehničara radio i video uređaja
 • Radio-predajnici za elektrotehničara radio i video uređaja
 • Električne mašine sa ispitivanjem za elektrotehničara za rashladne i termičke uređaje
 • Telekomunikaciona merenja za elektrotehničara telekomunikacija
 • Tehnika VF prenosa za elektrotehničara telekomunikacija
 • Osnove automatskog upravljanja za elektrotehničara elektronike
 • Elektromotorni pogon za elektrotehničara za termičke i rashladne uređaje
 • Zbirka zadataka iz automatskog upravljanja elektromotornim pogonima
 • Osnove analognih telekomunikacija priručnik
 • Električne mašine sa regulacijom elektromotornog pogona za elektrotehničara automatike
 • Električni pogon dizalica i liftova za elektrotehničara pogona
 • Mikroprocesori sa elementima programiranja za elektrotehničara računara
 • Računari u sistemu upravljanja za elektrotehničara automatike
 • Video uređaji za elektrotehničara radio i video uređaja

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Geodezija i građevinarstvo

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Organizacija građenja za sve profile četvorogodišnje škole
 • Kućne instalacije
 • Montažne konstrukcije za tehničara za niskogradnju
 • Osnovi mostogradnje
 • Metalne i drvene konstrukcije za tehničara za visokogradnju
 • Prefabrikovano građenje
 • Elementi projektovanja sa razradom projekata
 • Putevi
 • Geodezija za IV razred geodetske škole
 • Agrarne operacije za geodetsku školu
 • Primenjena geodezija za IV razred

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Geologija, rudarstvo i metalurgija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Plastična prerada metala sa praktikumom za vežbe
 • Termička obrada metala
 • Praktikum za vežbe iz termičke obrade metala
 • Metode otkopavanja

„KLETT”

 • Preduzetništvo za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Hemija, nemetali i građevinarstvo, Saobraćaj, Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Tekstilstvo i kožarstvo, Šumarstvo i obrada drveta…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top