Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Stipendije za učenike romske nacionalnosti

Stipendije za učenike romske nacionalnosti

stipendije-za-ucenike-romske-nacionalnosti

KONKURS
za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2014/15. godinu

Rok za prijavljivanje na konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2014/15. godinu produžen je do 30. septembra 2014. godine.

U okviru projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“ (TARI) u skladu sa IPA 2012 programom za socijalni razvoj i Programom „Stipendija i mentorska podrška u srednjim školama u Srbiji“ namenjenim Romima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), koju predstavlja Misija OEBS-a u Srbiji i uz tehničku podršku Fonda za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje školu školske 2014/15. godine.

I USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA

Učenik (pod rečju učenik podrazumevaju se osobe oba pola, učenici i učenice) može da učestvuje na konkursu za dobijanje stipendije iz sredstava TARI projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
3. da nije korisnik stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodeljuju od strane organizacija koje su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije
4. da je školske 2014/15. godine upisan prvi put kao redovan učenik u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina;
5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno, prosečnom ocenom od 2,50 do 3,50 i da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3);

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2014/15. školsku godinu.

II OBAVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Tokom korišćenja stipendije učenici, korisnici se obavezuju na sledeće:
• da održe ili poprave opšti uspeh u razredu koji pohađaju školske 2014/15 godine u odnosu na opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini
• da nemaju više od jedne nedovoljne ocene na prvom polugodištu školske 2014/15. godine
• da redovno pohađaju nastavu;
• da sarađuju sa nastavnikom/stručnim saradnikom iz škole koji je izabran za njegovog mentora u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mera i aktivnosti za poboljšanje školskog uspeha i redovnosti pohađanja nastave.;
• da redovno pohađaju dodatne mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
• da obavljaju različite vrste zadatka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom (uključivanje u vannastavne aktivnosti, školske akcije, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, medijske događaje);
• da sarađuju sa Projektnim timom i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja i mentorstva;
• da blagovremeno obaveštavaju svog mentora o bilo kakvim promenama svog statusa kao učenika (prebacivanje u drugu školu, preseljenje, odustajanje od školovanja, bilo kakve promene ličnih kontakt informacija, računa u poslovnoj banci, itd.).

III POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

  1. Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na elektronski zahtev srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: [email protected]) (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi)
  2. Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, drugi, treći ili četvrti razred školske 2014/15. godine kao redovan učenik (OBRAZAC broj 2.-POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);
  3. Overenu Potvrdu škole u kojoj je učenik završio prethodni razred o broju opravdanih i neopravdanih izostanaka u školskoj 2013/14. godini. (OBRAZAC broj 3. – POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);
  4. Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;
  5. Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: [email protected]) (OBRAZAC broj 4.-IZJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);
  6. Overenu Potvrdu Kancelarije za ljudska i manjinska prava da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: [email protected]) (OBRAZAC broj 5 – PRIPADNOST romskoj nacionalnoj manjini, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);
  7. Original ili fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;

Konkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

IV ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 20. avgusta do 15. septembra 2014. godine. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 15. septembar 2014. godine. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Stipendije za učenike romske nacionalnosti

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top