Naslovna » Obrazovanje » Stipendije » Stipendirana mobilnost studenata UNS-a u Španiji

Stipendirana mobilnost studenata UNS-a u Španiji

stip

Stipendirana mobilnost studenata UNS-a u Španiji

Studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu se prijaviti na konkurs stipendirane mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Madridu, Španija. Konkurs se odnosi na studente osnovnih i master studija iz oblasti Informacionih tehnologija i Telekomunikacija.

Konkurs je otvoren za studente osnovnih studija za izradu diplomskog rada i za studente master studija za izradu master rada iz sledećih studijskih grupa:

– Energetika, elektronika i telekomunikacije

– Računarstvo i automatika

Potrebna dokumentacija za apliciranje na konkurs:

– Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54)

Application form (http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Relaciones%20Internacionales/Resto%20del%20Mundo/2016_Formulario_alumnos_con_convenio_ingles-OK.pdf)

– Kopija putne isprave (pasoš – prva stranica)

– Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)

– Biografija studenta na engleskom jeziku (preporuka korišćenje Europass modela http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/europassCVTemplate-3-2.doc)

– Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku

– Kopija diplome/diploma (Bachelor, Master)

– Dokaz o aktivnom statusu studenta

– Dokaz o znanju engleskog jezika

Learning Agreement http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/12/learning-studies_en_new.docx

Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/Podlog_zaak-7.doc

– Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku (*nije obavezno)

– Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima – letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje (*nije obavezno)

Po isteku roka za prijave kandidata, sve aplikacije koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalizovanih Erazmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Politehničkom univerzitetu u Madridu kao nominacije za stipendiranu mobilnost studenata. O finalnoj selekciji odlučuje Politehnički univerzitet u zavisnosti od broja stipendija koje su namenjene studentima Univerziteta u Novom Sadu.

Mesečni iznos stipendije je 800 evra, plus putni troškovi.

Odabrani kandidati će početi mobilnost u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

Prijave se šalju mail-om na adresu [email protected] sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Madridu.

Krajnji rok za apliciranje je 25. april 2018. godine do 23:59 časova.

Dodatne informacije o Politehničkom univerzitetu u Madridu i pregled kurseva na engleskom jeziku možete pronaći ovde (http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Fact-sheet-UPM_2017_18.pdf ) dok je kontakt osoba na Politehničkom univerzitetu prof. Miroslav Vasić [email protected] kojem se možete obratiti vezano za samu temu master rada. Teme za master rad možete pronaći i ovde. (http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/11/CEI_Erasmus_Master-radovi.pdf)

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top