Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Stomatološki fakultet – Savski venac – Beograd

Stomatološki fakultet – Savski venac – Beograd

fakultet

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji.

Zadatak Fakulteta je:

– da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem;

– da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;

– da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i pomoćnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Celokupno nastavno osoblje mora neprekidno da radi na sopstvenom usavršavanju, šireći znanja i unapređujući veštine. Svaki rukovodilac odgovoran je da unutar svog domena odgovornosti podrži ovaj proces i uvaži svaku inicijativu koja vodi poboljšanju nastavnog procesa. Kroz nastavu, naučne i stručne aktivnosti i kontinuiranom edukacijom svi zaposleni treba da rade na održavanju i unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnoistraživačkog procesa, kao i naprimeni naučnih rezultata u praksi, u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja svih zainteresovanih subjekata. Svi nastavnici i saradnici obavezni su da publikuju rezultate svog rada čime doprinose jačanju naučnog i stručnog prestiža i boljoj poziciji fakulteta. Pored toga, dužni su da u medijima promovišu fakultet i podrže zdravstveno prosvećivanje.

Svi zaposleni moraju se pridržavati principa Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta koji uključuje i usaglašenost sa dobrom nastavnom i dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost nastavnim procesima, radnu disciplinu i dobre međuljudske odnose.

SMEROVI – STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Zubni tehničar – protetičar
 • Oralna higijena

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Stomatologija
 • Stomatologija – na engleskom jeziku

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godna)

 • Oralna higijena (48 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Stomatologija (60 mesta)

DOKTORSKE  AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji (30 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

Pravo učešća na konkurs za upis na integrisane akademske studije za smer Stomatologija imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju.

Na prijemnom ispitu za upis na integrisane akademske studije smer Stomatologija polažu se testovi iz nastavnih predmeta:

 • Hemija
 • Biologija

Pravo učešća na konkurs za upis na osnovne strukovne studije za smer Zubni tehničar – protetičar imaju pravo svi kandidati koji su završili srednje četvorogodišnje obrazovanje i zubnotehničku školu.

Na prijemnom ispitu za upis na smer Zubni tehničar – protetičar polažu se testovi iz nastavnih predmeta:

 • Morfologija zuba 
 • Anatomija – oblast glave i vrata

Pravo učešća na konkursu za upis na osnovne strukovne studje za smer Oralna higijena imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju.

Na prijemnom ispitu za upis na smer Oralna higijena polažu se testovi iz nastavnih predmeta:

 • Hemija 
 • Biologija

Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama iznosi 180.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na strukovnim studijama zubni tehničar-protetičar iznosi 180.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na strukovnim studijama oralna higijena iznosi 70.000 dinara.

Školarina za studije na engleskom jeziku iznosi 3.600 evra.

Školarina za strane državljane iznosi 5.000 evra.

BROJ MESTA – STOMATOLOŠKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Zubni tehničar – protetičar
20
20
Oralna higijena        –  20 20
Stomatologija – integrisane studije     200 20 220
Stomatologija na engleskom jeziku – integrisane studije         – 20 20
UKUPNO     200  80 280

 

Stomatološki fakultet – Savski venac – Beograd
Beograd, Savski Venac
Dr Subotića 8
011 2685 288, 011 2657 837
www.stomf.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top