Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Kriminalističko-policijska akademija – Zemun – Beograd

Kriminalističko-policijska akademija – Zemun – Beograd

fakultet

U skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke, odlukom Vlade Republike Srbije, 07. jula 2006. godine osnovana je Kriminalističko-policijska akademija (KPA) kao samostalna visokoškolska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove. Kriminalističko-policijska akademija nastala je integracijom Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije i njihov je pravni sledbenik.

SMEROVI – KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Kriminalistika

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Kriminalistika
 • Informatika i računarstvo
 • Forenzičko inženjerstvo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Kriminalistika
 • Informatika i računarstvo
 • Forenzičko inženjerstvo

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalističke strukovne studije kriminalistike (4 modula)
  • Kriminalističko forenzičke identifikacije
  • Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminala
  • Bezbednosna zaštita lica i imovine
  • Izvršno upravljanje u sistemu državne uprave

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – KRIMINALISTIČKO POLICIJSKA AKADEMIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije i imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem  trajanju.

Pored opštih uslova konkursa, kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja i morfološkog statusa, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer kriminalistika sastoji se od:

 • Testa određenih bazično-motoričkih sposobnosti
 • Testa opšte informisanosti
 • Testa znanja iz srpskog jezika i književnosti

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer forenzičko inženjerstvo sastoji se od:

 • Testa opšte informisanosti
 • Testa iz matematike
 • Testa iz hemije

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer informatika i računarstvo sastoji se od:

 • Testa opšte informisanosti
 • Testa iz matematike
 • Testa iz informatike

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara.

BROJ MESTA – KRIMINALISTIČKO – POLICIJSKA AKADEMIJA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Kriminalistika – strukovne studije
20
60
80
Kriminalistika
55
90
145
Informatika i računovodstvo 
5
50 50
Forenzičko inženjerstvo
5
30 35
UKUPNO 75 315 390

 

Kriminalističko-policijska akademija – Zemun – Beograd
Beograd, Zemun
Cara Dušana 196
011 3161 444, 011 3162 150
www.kpa.edu.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top