Naslovna » Tag Archives: minimum procesa rada

Tag Archives: minimum procesa rada

Šta se dešava kada vaspitači štrajkuju

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 22. jula 2014. godine, na osnovu čl. 9. i 10. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ”, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 103/12 – Odluka US) i čl. 25. i 31. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 39/08, 6/10 i 23/13), donela je ODLUKU O UTVRĐIVANjU MINIMUMA ... Nastavak »

Scroll To Top