Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Tag Archives: smetnje

Tag Archives: smetnje

Šta je disleksija?

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast  deteta. Sa disleksijom se često ispoljava i disgrafija (smetnje u pisanju) i diskalkulija (smetnje u računanju). Kako ... Nastavak »

Šta je dispraksija?

Šta je dispraksija? Dispraksija je razvojni poremećaj koji označava nespretnost vršenja motornih radnji u odnosu na decu istog uzrasta. Teškoće se javljaju kod oblačenja i obuvanja, zakopčavanja, vezivanja. Deca imaju teškoće da odrede šta je napred, a šta pozadi, koja je leva, a koja desna obuća. Kako da zakopčaju dugme… Nespretni su i u rukovanju predmetima na sličan način (da ... Nastavak »

Šta je disortografija?

Šta je disortografija? Disortografija ili verbalna disgrafija se ne odnosi na motornu stranu pisanja. To je poremećaj koga karakterišu iste teškoće kao u čitanju: dodavanje, ispuštanje, zamenjivanje slova, spajanje-razdvajanje reči, gramatičke nepravilnosti. To je problem jezika kada se pismeni i usmeni govor sreću i prelaze jedan u drugi. Disortografična deca su često i disleksična. Tretman disortografije sprovodi se: – vežbama opšte ... Nastavak »

Scroll To Top