Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Vrste smetnji » Šta je disortografija?

Šta je disortografija?

disortografijaŠta je disortografija?
Disortografija ili verbalna disgrafija se ne odnosi na motornu stranu pisanja. To je poremećaj koga karakterišu iste teškoće kao u čitanju: dodavanje, ispuštanje, zamenjivanje slova, spajanje-razdvajanje reči, gramatičke nepravilnosti.

To je problem jezika kada se pismeni i usmeni govor sreću i prelaze jedan u drugi. Disortografična deca su često i disleksična.

Tretman disortografije sprovodi se:
– vežbama opšte reedukacije psihomotorike (vežbanje ritma, orijentacije desno-levo, orijentacije u objektivnom prostoru, koordinacije pokreta)
– logopedskim vežbama čitanja teksta u kome su slova razmaknuta, čitanje uz kažiprst, kroz „prozorče“…
– vežbama auditivne i vizuelne percepcije.

Utvrđuje se neuropsihološkom procenom i defektološkom dijagnostikom.
Procenu i tretman sprovode defektolozi.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top