Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina – srednje škole i gimnazije 2016/2017

Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina – srednje škole i gimnazije 2016/2017

Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina – zajednički udžbenici za gimnazije i srednje stručne škole 2016/2017

 1. Udžbenik je osnovna školska knjiga koja na sistematski i didaktički primeren način izlaže nastavni sadržaj pojedinoga nastavnog predmeta.Autori udžbenika treba da poštuju propisani udžbenički standard prilikom oblikovanja udžbeničkih nastavnih celina, tema i jedinica. Pojedina nastavna jedinica namenjena je jednom školskom času na kom se obrađuje nastavno gradivo kroz pet nastavnih etapa.Standardi kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: standardi) su uslovi koje treba da ispune udžbenici koji se, na osnovu zakonski propisane procedure, odobravaju za korišćenje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Oni se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke, jezičke, etičko-vaspitne zahteve, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika.

  Standardi kvaliteta udžbenika su, u skladu sa članovima 14. i 17. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, podeljeni u osam grupa koje se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičko-metodičke zahteve, jezik, etičke i vaspitne zahteve, grafičko-likovne zahteve i tehničku opremljenost.

  Standard 1. Sadržaj udžbenika je usklađen sa nastavnim planom i programom, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja

  Standard 2. Sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja određene nauke/discipline

  Standard 3. Udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj

  Standard 4. Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan

  Standard 5. Jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan

  Standard 6. Udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja

  Standard 7. Grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna

  Standard 8. Tehnička opremljenost štampanog udžbenika omogućava brzo čitanje

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top