Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu

21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 5
021 4852 000
www.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu je jedini državni univerzitet na teritoriji AP Vojvodine. To je najviša obrazovna, naučna i umetnička ustanova na kojoj se stiče visoko obrazovanje, druga po veličini među državnim univerzitetima Srbije.

Obuhvata fakultete koji se nalaze u četiri grada Vojvodine – Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Novosadski univerzitet ima tradiciju dugu više od pola veka, a prvi korak ka stvaranju Univerziteta je napravljen 1954. godine, osnivanjem Filozofskog i Poljoprivrednog fakulteta koji su tada bili u sklopu Beogradskog univerziteta, sa ukupno 500 studenata. Zvanično je osnovan 28. juna 1960. godine, Ukazom o proglašenju zakona koji je donela Narodna skupština Republike Srbije. Jedan je od prvih u Srbiji koji je započeo sa reformom i usklađivanjem nastave sa principima Bolonjske deklaracije i Zakona o visokom obrazovanju.

Univerzitet u Novom Sadu je jedan od retkih u Srbiji koji ima univerzitetski kampus, gde se na jednom mestu nalazi većina fakulteta. Univerzitetski kampus je površine 259.807 m2 i nalazi se u neposrednoj blizini centra grada, na levoj obali Dunava. Pored administrativne zgrade Univerziteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se fakulteti, studentski centar sa dva studentska doma i centralnim studentskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko – rekreativni sadržaj, kao i mnoge naučne, stručne, kulturne, informativne, sportske i slične studentske organizacije.

U sastavu Novosadskog univerziteta postoji 14 fakulteta iz svih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih polja, od kojih devet ima sedište u Novom Sadu, a 7 fakulteta je smešteno u univerzitetskom parku – Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Medicinski fakultet se nalazi u krugu Kliničkog centra, dok je Akademija umetnosti smeštena na Petrovaradinskoj tvrđavi. Takođe, postoji pet fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Novom Sadu, a čije sedište nije u ovom gradu – Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a Pedagoški fakultet u Somboru.

Na prvom stepenu studija Novosadskog univerziteta se školuje 41.477 studenata, dok na drugom i trećem stepenu studija njihov broj iznosi 6.332. Nastavu na Univerzitetu i fakultetima izvode nastavnici i saradnici izabrani u zvanja utvrđena zakonom i njihov broj iznosi 3.596, dok je ukupan broj zaposlenih na Univerzitetu 4.887.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata se nalazi u sklopu Univerziteta u Novom Sadu i ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu. Korisnici Centra su svi studenti Novosadskog univerziteta, poslodavci, kao i zaposleni na fakultetima u satavu UNS-a.

Spisak fakulteta Univerziteta u Novom Sadu…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top