Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Tehnološki fakultet – Novi Sad

Tehnološki fakultet – Novi Sad

Tehnološki fakultet – Novi Sadtehnološki univerzitet Novi Sad
21000 Novi Sad
Bulevar cara Lazara 1
021 4853 600
021 4853 613, 021 4853 612 – studentsaka služba
http://www.tf.uns.ac.rs

Tehnološki fakultet – Novi Sad svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima.

Kvalitet studiranja na Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove oblasti u Srbiji.

Fakultet raspolaže sa dovoljnim bojem nastavnika, saradnika, adekvatnim prostorom, opremom kao i studijskim programima, te stoga svake godine može upisati 255 studenata na osnovne akademske, 151 studenta na master akademske, 36 studenata na specijalističke akademske i 71 studenta na doktorske studije.

Nastava na Fakultetu odvija se u putem auditornih predavanja, laboratorijskih i računskih vežbi, pogonskih vežbi, a svi studijski programi imaju i obaveznu stručnu praksu, koju studenti mogu odraditi u industriji.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije polaže se iz predmeta Matematika ili Hemija, a đacima je ostavljena mogućnost da sami izaberu koji od ova dva predmeta će polagati na prijemnom ispitu. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

Polaganja prijemnog ispita su oslobođeni učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta Matematika i/ili Hemija, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju iz predmeta Matematika ili Hemija. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Redosled kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, s tim da kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova.

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Fakultet svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu, koja se odvija tokom aprila i juna.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Tehnološki fakultet – Novi Sad

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji.

Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hraneTehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

Studijski program Biotehnologija obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Biotehnologija. Student stiče sposobnost da objektivno definiše kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda biotehnološke proizvodnje.Takođe u okviru svog inženjerskog obrazovanja studenti se osposobljavaju za prenošenje rezultata iz laboratorijskih uslova na poluindustrijske i industrijske razmere, za planiranje, projektovanje i vođenje biotehnoloških procesa.

Osnovne akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Studijski program Hemijsko inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo. U okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u hemijskoj, naftno- petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Na osnovnim akademskim studijama Hemijskog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Hemijsko-procesnoNaftno-petrohemijsko i Eko-energetsko inženjerstvo.

U okviru studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da, samostalno ili u timu, organizuju i vode procese proizvodnje u farmaceutskoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke. Osposobljavaju se da vode originalna i naučno relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti farmaceutskog inženjerstva, koji doprinose razvoju farmaceutskih proizvoda. Razvijaju se sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa farmaceutske proizvodnje, za analizu interakcije farmaceutskih procesa i okoline u cilju njene zaštite, kao i sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata rada stručnoj i široj javnosti.

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije. U okviru studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci da samostalno ili u timu vode i kontrolišu proizvodnju materijala kao i svih komponenti i finalnih proizvoda dobijenih od keramičkih, polimernih ili kompozitnih materijala, ispituju i poboljšavaju sastav, strukturu i svojstva materijala, te prerađuju, primenjuju i recikliraju materijal.

BROJ MESTA – TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Inženjerstvo i ugljenohidratne hrane
32
4
36
Tehnologija konzervisane hrane
32
4
36
Kontrola kvaliteta
17
3 20
Prehrambena biotehnologija
34
5
39
Biohemijsko inženjerstvo
18
2
20
Farmaceutsko inženjerstvo
33
4
34
Hemijsko-procesno inženjerstvo
15
3
18
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo
14
1
15
Eko-energetsko inženjerstvo
11
1
12
Inženjerstvo materijala
19
3
22
UKUPNO 225 30 255

 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top