Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Upis u matematičku gimnaziju i matematičko odeljenje u gimnaziji

Upis u matematičku gimnaziju i matematičko odeljenje u gimnaziji

upis-u-matematicku-gimnaziju

Upis u matematičku gimnaziju i matematičko odeljenje u gimnaziji

Za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit koji se sastoji iz izrade testa iz matematike.
Test se polaže po programu osnovne škole.

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše 240 bodova na posebnom testu iz matematike.

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na posebnom testu iz matematike.

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u matematičku gimnaziju jeste takmičenje iz matematike.

Kandidatu koji je osvojio prvu, drugu ili treću republičku nagradu na takmičenju iz matematike u VIII razredu osnovne škole dodeljuje se 120 bodova za I mesto, 100 bodova za II mesto i 80 bodova za III mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u matematičku gimnaziju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, imaju sledeći kandidati:

  • nosioci Diplome „Vuk Karadžić”;
  • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz fizike;
  • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta;
  • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
  • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top