Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

upis-u-skolu-delimichno-stranim-jezikom

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Kandidati se upisuju u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

  1. uspeha na prijemnom ispitu,
  2. uspeha na završnom ispitu,
  3. uspeha u prethodnom školovanju, odnosno opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz izrade posebnog testa iz stranog jezika.
Prijemni ispit se polaže u odgovarajućoj srednjoj školi.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu na posebnom testu iz stranog jezika.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova na posebnom testu iz stranog jezika.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, imaju sledeći kandidati:

  • kandidati koji su ostvarili veći broj bodova na posebnom testu iz stranog jezika;
  • nosioci Diplome „Vuk Karadžić”;
  • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz srpskog jezika i stranog jezika;
  • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta;
  • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top