Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Državni univerzitet u Novom Pazaru

Državni univerzitet u Novom Pazaru

36300 Novi Pazar
Vuka Karadžića bb
020 317 752, 020 317 754
www.np.ac.rs

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Državni univerzitet u Novom Pazaru je osnovan 2006. godine i predstavlja autonomnu i funkcionalnu jedinicu obrazovnog sistema Srbije. Odluku o njegovom radu je donela Vlada Republike Srbije, a od školske 2006/2007. godine, započeto je realizovanje studijskih programa.

Državni univerzitet u Novom Pazaru je prvi univerzitet u Srbiji koji je zvanično akreditovan. Akreditaciju za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, društvenih i matematičkih nauka je dobio 2007. godine, dok su uslovi za akreditaciju Univerziteta kao ustanove za obavljanje obrazovne delatnosti za sva tri nivoa studija ispunjeni 2008. godine.

Studijski programi Univerziteta u Novom Pazaru su usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije i ostvaruju se na tri nivoa – osnovnim, master i doktorskim studijama.

Kao jedini integrisani univerzitet u Srbiji, u svom sastavu sadrži tri visokoškolske jedinice:
– Filozofski fakultet
– Pravno-ekonomski fakultet
– Fakultet tehničkih nauka

Struktura Univerziteta u Novom Pazaru je organizovana po departmanima, preko kojih se odvija naučni i obrazovni proces. Departmani su podeljeni na sledeće oblasti: pravne nauke, ekonomske nauke, filološke nauke, filozofske nauke, matematičke nauke, tehničke nauke, hemijsko-tehnološke nauke, biomedicinske nauke, umetnost i multidisciplinarne nauke.

Državni univerzitet u Novom Pazaru uspostavlja i razvija saradnju sa svim univerzitetima u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa raznim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja. Međunarodna saradnja se ostvaruje članstvom u brojnim udruženjima, kao što su – Evropska asocijacija univerziteta (EUA), Balkanska rektorska mreža, Dunavska rektorska konferencija (DRC), Mediteranska zajednica univerziteta (UNIADRIO), kao i u drugim obrazovnim, naučnim i kulturnim organizacijama.

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet učestvuje i u brojnim programima – TEMPUS, ERASMUS/MUNDUS, CEEPUS, internacionalnim konkursima za dodelu sredstava za naučna istraživanja i razvoj obrazovnog procesa, nabavku materijalnih sredstava za unapređenje visokoškolske nastave, a sarađuje i sa udruženjima za studentske razmene u cilju realizovanja letnje stručne prakse.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru se mogu angažovati u Studentskom parlamentu, koji ima zadatak da predstavlja sve studente, ostvaruje prava i štiti njihove interese, kao i u Univerzitetskom sportskom savezu, koji se bavi oganizovanjem univerzitetskih sportskih takmičenja.

U sklopu Univerziteta postoji više centara – Centar za obezbeđenje kvaliteta, Računski centar, Naučnoistraživački centar, kao i Regionalni centar za energetsku efikasnost.

Kancelarija za razvoj karijere i praćenje diplomaca se nalazi u okviru Centra za obezbeđenje kvaliteta, a njena uloga je da studentima Državnog Univerziteta u Novom Pazaru pruži potrebnu podršku u sticanju onih znanja i veština koje će im pomoći pri zapošljavanju, kao i da ih pripremi za naredne korake razvoja karijere nakon diplomiranja.

 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top