Promo Juli

Hipoterapija

hipoterapija

Hipoterapija znači lečenje uz pomoć konja (grcki hippo=konj; therapeia=lečenje) i odnosi se na upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama.

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom koja koristi konjski pokret za postizanje funkcionalnih ciljeva.

Hipoterapijski tretman ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisan od strane lekara a sprovodi ga fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom posebnom obukom iz hipoterapije. Svako od njih uz pomoć konja postiže ciljeve u skladu sa svojom strukom.

Hipoterapija se odvija kao samostalna što znači da sama po sebi ima terapijski učinak i predstavlja dopunu standardnim autorizovanim terapijskim postupcima.
Daje priliku za interakciju sa životinjama kroz koju se dolazi do novih iskustava, stimulišu se čula, istražuju nove teksture, mirisi…

Jahač može zaboraviti na bolove i svakodnevnu borbu koju donosi život sa invaliditetom, šaliće se smejati i osetiti slobodno i ponosno.

Konji i oprema u hipoterapiji, rezultati…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top