Naslovna » Porodica » Porodični informator » Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak

roditeljski-dodatak1

Roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:

– da je državljanin Republike Srbije
– da ima prebivalište u Republici Srbiji
– da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom propisao je samo tri slučaja kada se otac može pojaviti kao nosilac prava na roditeljski dodatak: kada majka deteta nije živa; kada je majka napustila dete; i kada iz objektivnih razloga majka ne može da neposredno brine o detetu.

Roditeljski dodatak je mera podsticaja rađanja čiji je cilj povećanje broja dece koja će biti državljani Republike Srbije i u njoj živeti. Dete može da stekne državljanstvo Srbije i kada majka nije državljanka Srbije, dok prijava detetovog prebivališta na teritoriji Republike Srbije nije povezana sa državljanstvom roditelja (prebivalište deteta je prebivalište jednog ili oba roditelja).

Visina iznosa roditeljskog dodatka razlikuje se u zavisnosti od toga koje je dete po redu redosleda rođenja.
Roditeljski, kao i dečiji dodatak, usklađuje se dva puta godišnje.
Roditeljski dodatak za prvo dete isplaćuje se jednokratno.
Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate.

Iznos roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete…>>

Isplata roditeljskog dodatka…>>

Zahtev za roditeljski dodatak…>>


Uz popunjen zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi se sledeća dokumentacija…>>

Odgovorite

Scroll To Top