Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za treći razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za treći razred srednje stručnih škola 2015/2016

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Trgovinsko poslovanje za trgovinsku školu
 • Finansijsko poslovanje za turističkog tehničara
 • Računovodstvo za trgovinsku školu
 • Pekarstvo za poslastičara
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poznavanje robe za III i IV razred
 • Turistička geografija za treći razred ugostiteljsko-turističke škole
 • Osnove kuvarstva
 • Usluživanje sa praktičnom nastavom III i IV razred za konobara i kulinarskog tehničara
 • Poznavanje robe za II razred kuvar i poslastičar i III razred kulinarski tehničar
 • Osnovi ekonomije za trgovinsku školu
 • Psihologija za III i IV razred trgovinskih, ugostiteljsko- turističkih i škola za lične usluge
 • Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 1. modul: Hladna predjela
 • Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 2. modul: Gotova jela
 • Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 3. modul: Jela po porudžbini
 • Istorija umetnosti za III i IV razred za turističkog tehničara
 • Poznavanje robe za konobara i ugostiteljskog tehničara
 • Nabavka i fizička distribucija, za treći razred trgovinske škole, obrazovni profil – trgovac
 • Statistika za treći i četvrti razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole
 • Svečani prijemi za treći razred ugostiteljsko-turističke škole, obrazovni profil – konobar

„DATA STATUS”

 • Preduzetništvo za treći i četvrti razred srednje stručne škole
 • Statistika za treći i četvrti srednje stručne škole
 • Statistika, zbirka zadataka za treći i četvrti razred srednje stručne škole

„THE ENGLISH BOOK”

 • Tourism 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar)

Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Interne bolesti sa negom 1
 • Hirurgija sa negom 1
 • Osnove kliničke medicine
 • Sanitarna tehnika
 • Komunalna higijena
 • Medicinska biohemija 1
 • Mikrobiologija sa parazitologijom i epidemiologijom 1
 • Epidemiologija 1
 • Akušerstvo sa negom 1
 • Kineziologija
 • Pedijatrija sa negom 2 za pedijatrijsku sestru – tehničara i medicinsku sestru vaspitača
 • Neuropsihijatrija za medicinsku sestru – tehničara
 • Dermatologija sa negom
 • Toksikološka hemija sa osnovama poznavanja lekova
 • Fizikalna terapija 1
 • Farmaceutska hemija 1 i 2
 • Farmaceutska tehnologija 2 za III i IV razred
 • Ptice u letu – čitanka (književnost za decu)
 • Bolesti zuba 2 za stomatološku sestru – tehničara
 • Hematologija sa transfuziologijom 1
 • Specijalna nega neuropsihijatrijskih bolesnika
 • Stomatološka protetika za stomatološku sestru – tehničara
 • Totalna proteza
 • Fiksna protetika 2
 • Farmakognozija
 • Infektivne bolesti sa negom za III ili IV razred
 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Zdravstvena nega 3
 • Estetska nega 2
 • Mikrobiologija sa praktikumom za 2. i 3. razred srednje škole
 • Farmaceutska tehnologija 2 za treći razred medicinske škole
 • Toksikološka hemija za treći i četvrti razred medicinske škole

„DATA STATUS”

 • Infektologija sa negom za treći i četvrti razred medicinske škole

Hidrometeorologija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Agrometeorologija

Kultura, umetnost i javno informisanje

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Istorija muzike za III i IV razred muzičke škole
 • Harmonija za III i IV razred
 • Solfeđo za III razred srednje muzičke škole
 • Vokalni kontrapunkt za III i IV razred srednje muzičke škole
 • Instrumentalni kontrapunkt za III i IV razred srednje muzičke škole
 • Muzički oblici za III i IV razred srednje muzičke škole
 • Italijanski jezik za III razred srednje muzičke škole

Lične usluge

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Estetika struke
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top