Adolescencija

adolescencija

ADOLESCENCIJA
…učeni naziv za sve moje probleme!

Za početak, ono bez čega ne možemo da govorimo ozbiljno: definicija adelescencije…

Iako se o adolescenciji puno piše, istražuje i govori, problem nastaje već prilikom pokušaja definisanja. Da li je to period, faza u razvoju sa sopstvenim zadacima i procesima? Da li je to međustanje između važnijih razdoblja detinjstva i odraslog doba? Kako opisati i razumeti adolescenciju da li se upustiti u definiciju da ona nije ni detinjstvo ali ni zrelost? Kako sagledati period koji karakteriše prvenstveno promena koja se graniči sa HAOSOM? Kako izbeći zamku postojećih teoretskih modela koji su rigidni i ne objašnjavaju zbrkan životni slučaj?

Adolescentni period obuhvata celu deceniju života (od 11.-21. godine), počinje sa postizanjem polne zrelosti u razdoblju puberteta, dok se za gornju granicu uzima vreme postizanja emocionalne i socijalne zrelosti koje podrazumevaju iskustvo, spremnost i sposobnost da se preuzme uloga odraslog. U ovom periodu odigravaju se burne promene kako u anatomskim, fiziološkim, emocionalnim i intelektualnim funkcijama, tako i na nivou međuljudskih odnosa. Adolescent organizuje svoju spoljašnju i unutrašnju realnost u skladu sa realnošću sveta odraslih kojem sve više i više pripada. Nove identifikacije, niz raznovrsnih iskustava i promenljivih orijentacija, intenziviran proces učenja, u mnogome obogaćuje njegovu ličnost.

Neki od uzroka nestabilnosti u periodu adolescencije…>>

Polne razlike i njihov uticaj na neka iskustva u periodu adolescencije…>>

Adolescentna pobuna…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top