Astra

011 3347 817 SOS telefon
www.astra.org.rs

ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom, kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top