Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Beograd dodeljuje 55 stipendija

Beograd dodeljuje 55 stipendija

55-stipendija

Beograd dodeljuje 55 stipendija

STIPENDIJE ZA UČENIKE SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA

Uslovi za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola su:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
– da je redovni učenik druge, treće ili četvrte godine srednje škole u četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač

Republika Srbija, a sedište je na teritoriji grada Beograda;
– da ima telesno oštećenje ili oboljenje koje mu trajno narušava zdravstveno stanje;
– da ima prosečnu ocenu ostvarenu tokom srednjoškolskog školovanja najmanje 4.00;
– da istovremeno ne prima više stipendija iz opštinskog, gradskog, republičkog budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu, kojima se dokazuje ispunjenost uslova:
– uverenje o državljanstvu RS;
– uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
– fotokopija lične karte (izvod iz čitača) učenika ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte roditelja/staratelja (izvod iz čitača) sa uverenjem o prebivalištu roditelja/staratelja;
– potvrda o redovnom školovanju i ostvarenom proseku izdata od srednje škole koju učenik pohađa;
– overena fotokopija svedočanstava prethodno završenih razreda;
– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći i medicinska dokumentacija kojom se dokazuje postojanje bolesti;
– izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta, ili ukoliko je korisnik, da će se po dobijanju stipendije grada Beograda odreći drugih stipendija.

Redosled kandidata za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodno završenim razredima srednje škole.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju učenika sa invaliditetom vrednuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene u prethodno završenim razredima srednje škole.

Kandidati se rangiraju prema ostvarenoj prosečnoj oceni za vreme školovanja.
Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruju isti uspeh, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji ima više najviših ocena.

Beograd dodeljuje 55 stipendija

STIPENDIJE ZA STUDENTE SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top