Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Broj studenata koji se finansiraju sa budžeta

Broj studenata koji se finansiraju sa budžeta

broj-studenata-na-budzetuBroj studenata koji se finansiraju sa budžeta

Broj studenata koji se u školskoj 2013/2014. godini finansiraju iz budžeta na univerzitetima i fakultetima čiji je osnivač Republika je sledeći:

Univerzitet u Beogradu
1. Arhitektonski fakultet 200
2. Građevinski fakultet 280
3. Elektrotehnički fakultet 420
4. Mašinski fakultet 520
5. Rudarsko-geološki fakultet 245
6. Saobraćajni fakultet 300
7. Tehnološko-metalurški fakultet 305
8. Tehnički fakultet, Bor 180
9. Fakultet organizacionih nauka 385
10. Poljoprivredni fakultet 630
11. Šumarski fakultet 239
12. Ekonomski fakultet 570
13. Pravni fakultet 600
14. Filozofski fakultet 640
15. Filološki fakultet 720
16. Fakultet političkih nauka 150
17. Fakultet bezbednosti 150
18. Učiteljski fakultet 285
19. Pravoslavno bogoslovski fakultet 150
20. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 190
21. Medicinski fakultet 450
22. Stomatološki fakultet 200
23. Farmaceutski fakultet 250
24. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 180
25. Fakultet veterinarske medicine 150
26. Matematički fakultet 304
27. Fizički fakultet 140
28. Hemijski fakultet 180
29. Fakultet za fizičku hemiju 80
30. Biološki fakultet 160
31. Geografski fakultet 140
Ukupno: 9393

Univerzitet umetnosti u beogradu
1. Fakultet muzičke umetnosti 110
2. Fakultet primenjenih umetnosti 75
3. Fakultet dramskih umetnosti 63
4. Fakultet likovnih umetnosti 36
Ukupno: 284

Univerzitet u Kragujevcu
1. Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac 280
2. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo 160
3. Fakultet tehničkih nauka, Čačak 200
4. Ekonomski fakultet 250
5. Pravni fakultet 235
6. Fakultet pedagoških nauka, Jagodina 120
7. Učiteljski fakultet, Užice 120
8. Fakultet medicinskih nauka 224
9. Agronomski fakultet, Čačak 120
10. Prirodno-matematički fakultet 270
11. Filološko-umetnički fakultet 191
12. Fakultet za ugostiteljstvo i turizam, V.Banja 60
Ukupno: 2230

Univerzitet u Nišu
1. Građevinsko-arhitektonski fakultet 240
2. Elektronski fakultet 420
3. Mašinski fakultet 270
4. Tehnološki fakultet, Leskovac 120
5. Fakultet zaštite na radu 200
6. Ekonomski fakultet 330
7. Pravni fakultet 310
8. Filozofski fakultet 310
9. Učiteljski fakultet, Vranje 110
10. Medicinski fakultet 300
11. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 140
12. Prirodno-matematički fakultet 290
13. Fakultet umetnosti 38
Ukupno: 3078

Univerzitet u Prištini (privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici)
1. Fakultet tehničkih nauka 180
2. Ekonomski fakultet 120
3. Pravni fakultet 75
4. Filozofski fakultet 151
5. Učiteljski fakultet 80
6. Medicinski fakultet 50
7. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 150
8. Poljoprivredni fakultet 80
9. Prirodno-matematički fakultet 117
10. Fakultet umetnosti 22
Ukupno: 1025

Državni fakultet u Novom Pazaru
1. Departman za ekonomske nauke 50
2. Departman za pravne nauke 50
3. Departman za filozofske nauke 60
4. Departman za filološke nauke 30
5. Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke 175
6. Departman za tehničke nauke 105
7. Departman za hemijsko tehnološke nauke 100
8. Departman za biomedicinske nauke 45
9. Departman za umetnost 5
10. Departman za energetsku efikasnost 0
Ukupno: 620

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top