Naslovna » Porodica » Porodični informator » Dodatak za negu i pomoć drugog lica

Dodatak za negu i pomoć drugog lica

dodatak-za-pomoc

Šta je dodatak za tuđu negu i pomoć?

To je pravo iz sistema socijalne zaštite, isplaćuje se mesečno, a o visini dodatka svakog meseca informacije mogu da se dobiju preko Info-centra 011 3038 661.

Ko ima pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica?

Pravo na ovaj dodatak imaju osobe kojima su, zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodne nega i pomoć drugog lica zbog zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Kako do dodatka za negu i pomoć?

Nadležnom centru za socijalni rad podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Zahtev
2. Nalazi lekara-specijalista
3. Kopija lične karte i lična karta na uvid
4. Uverenje da to pravo ne može da se ostvari po drugom pravnom osnovu (pribavlja se u filijalama Fonda PIO)
5. Ako je osoba koja traži to pravo rođena van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu Srbije (pribavlja se u matičnoj službi opštine)

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica

Šta podrazumeva pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica?
To pravo mogu da steknu osobe koje su ostvarile pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica prema propisima socijalne zaštite ili prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utvrđeno 100 odsto telesnog oštećenja po jednom osnovu.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top