Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika srednjih škola Karađorđe Beograd

Dom učenika srednjih škola Karađorđe Beograd

Objekat R.J. ”Karađorđe” je jedini objekat koji je namenski građen kao dom učenika. Sagrađen je 1952. god. u isto vreme kad i Geodetska škola (koja je bila jedinstvena u bivšoj Jugoslaviji) i funkcionisao je u sklopu škole do 1962. god. Od tada samostalno funkcioniše do integracije 1988. god kada postaje deo Doma učenika srednjih škola Beograd.

Dom pod istim uslovima prima učenike svih srednjih škola, a pretežno učenike Medicinske, Geodetske, Arhitektonske škole, Gimnazije…

Kroz programske ciljeve i zadatke u Domu se obezbeđuje vaspitni rad, povoljni uslovi za zdrav i higijenski život učenika, pravilna i raznovrsna ishrana i bezbednost učenika i objekta.

Roditeljsku, socijalnu i psihološku brigu o učenicima vode vaspitači. Ima ih 12 i svi su visokoobrazovani. Najvažniji segment vaspitnog rada vaspitača ogleda se u brizi za školu, za uspeh u školi, stvaranju uslova za učenje, pomoć pri učenju, negovanju i jačanju motivacije za poziv za koji su se učenici opredelili ( što pokazuje i visoka prolaznost uspeha naših učenika u školi). Vaspitači su veliki oslonac u adaptaciji učenika u Domu i van Doma, u ličnim krizama, stranputicama i nedoumicama kroz koje učenici često prolaze.

U procesu vaspitnog rada prednjači uspešno negovanje kulturnih večito važećih moralnih normi i duhovnih vrednosti. Slobodno vreme naših učenika je za vaspitni rad velika vrednost. Kreira se u svim dimenzijama, ne pre svega kao odmor, već i kao produžetak aktivnosti koje pričinjavaju i stvaralačko zadovoljstvo.

Slobodno vreme učenici ispunjavaju u Domu prema svojim sklonostima i željama kroz programski ponuđene sadržaje. Ispunjenje slobodnog vremena učenika se ostvaruje kroz aktivno i dobrovoljno učešće učenika u sekcijama koje pružaju učenicima mogućnosti da prožive što bolje i humano bogatu raznolikost slobodnog vremena. Bogat sadržaj rada sekcija hronološki beleže članovi novinarske sekcije i to ostaje kao trag u domskim novinama “ Naša reč” .

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top