Naslovna » Deca sa smetnjama » Domovi » Dom za smeštaj odraslih lica Jabuka – Pančevo

Dom za smeštaj odraslih lica Jabuka – Pančevo

Dom za smeštaj odraslih lica Jabuka – Pančevo
Pančevo
26201 JNA 45
013 2624 007, 013 310 007
[email protected]

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u jabuci“ Jabuka, čiji je osnivač APV, zbrinjava 189 korisnika.

Osnovna delatnost Doma je usluga domskog smeštaja koja se za korisnike organizuje u nekoliko paviljona. Korisnici su smešteni u paviljonu koji je podeljen na 4 grupe od po 30-tak korisnika (ukupno 117) i svaka grupa ima spavaone, dnevni boravak i kupatilo. Takođe u okviru Doma ima i 6 ’’Porodičnih kuća’’ u kojima žive male grupe korisnika (ukupno 60) i pripremaju se za samostalan život uz podršku. Dom pruža i uslugu stanovanja uz podršku u tri kuće u selu, gde je smešteno 12 korisnika. Izgradnju dve kuće je finansirao grad Pančevo, a jedna je izgrađena iz donacija.

U okviru Doma, organizuje se i usluga dnevnog boravka za mlade sa smetnjama u razvoju koji žive u porodicama u okolnim selima i gradu (oko 10 korisnika). Funkcionisanje dnevnog boravka kao i stanovanje uz podršku finansira grad Pančevo.

Radioničarski prostor za radno-okupacionu terapiju se nalazi u kompleksu Doma. Sportske aktivnosti se odvijaju u novoopremljenoj multifunkcionalnoj hali i terenima unutar kompleksa, a poljoprivredne, na ekonomiji površine 40ha.

Ustanova se finansira iz budžeta Republike Srbije, budžeta grada Pančeva, sopstvenog rada i donacija. Program rada ustanove sprovodi 68 zaposlenih.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top