Naslovna » Deca sa smetnjama » Domovi » Dom Veternik – Novi Sad

Dom Veternik – Novi Sad

Dom Veternik – Novi Sad

21203 Veternik
Kninska 157
021 823 518
www.domveternik.org.rs

Naša misija je da kroz vlastiti stručni i profesionalni angažman te kroz saradnju sa roditeljima, rođacima, stručnim saradnicima raznih profila i saradnju sa širom društvenom zajednicom pomognemo osobama sa invaliditetom da uče i razvijaju se na svom putu ka što samostalnijem životu.
Dom Veternik je ustanova socijalne zaštite koja je u skladu sa odlukom Vlade Srbije u mreži ustanova socijalne zaštite od 1. januara 2011. godine predviđena za smeštaj do 500 korisnika podeljenih u radnu jedinicu za smeštaj dece i omladine i radnu jedinicu za smeštaj odraslih lica.

Dnevni boravak Ustanove za decu i mlade “Veternik” predstavlja otvoreni oblik zaštite dece i omladine sa intelektualnim invaliditetom.

Suština rada dnevnog boravka je da prihvati decu i omladinu sa invaliditetom i adekvatno je zbrine u periodu kada njihovi roditelji zadovoljavaju svoje profesionalne ili druge potrebe.

Dnevni boravak je formiran 1985. godine na inicijativu roditelja dece sa intelektualnim invaliditetom. U to vreme to je bio prvi boravak koji je otvoren u Vojvodini.

Boravak funkcioniše kao izdvojeno odeljenje Ustanova za decu i mlade “Veternik” u prostorijama stambene zgrade u Novom Sadu.

Rad u boravku odvija se u periodu od 6 do 16 sati po režimu dana konfigurisanom od strane stručnih lica zaposlenih u Dnevnom boravku.

Zaštićeno stanovanje
Dana 13. decembra 2005. je “zaživeo” projekat (a danas je to program) “Zaštićeno stanovanje” kao novi vid usluge za korisnike na putu deinstitucionalizacije. Program je podrazumevao preseljenje pet korisnika iz Ustanova za decu i mlade “Veternik” u porodičnu kuću u Novom Sadu, koja je za potrebe ovog programa renovirana.

U aprilu mesecu 2008. godine je dograđeno i otvoreno novo krilo ove kuće pa je još pet korisnika iz Veternika tamo preseljeno. Program je zamišljen kao oblik pripreme za život u otvorenoj sredini dece i omladine sa invaliditetom i nudi mogućnost lakog prepoznavanja vrednosti i osobenosti pojedinca kao ljudskog bića.

Koncept našeg programa je baziran na porodičnom modelu i u osnovi predstavlja pripremu korisnika za:

odlazak u hraniteljske porodice
povratak u matičnu ili srodničku porodicu
završetak školovanja, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje
samostalan život

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top