Naslovna » Deca sa smetnjama » Domovi » Dom Kolevka – Subotica

Dom Kolevka – Subotica

Dom Kolevka – Subotica

24000 Subotica
Jaše Ignjatovića 6
024 552 468 i 024 552 335

Daleke 1903.godine otvoreno je „Sirotište“ kao oblik brige o deci lišene roditeljske brige. Od 1920.godine dom nosi naziv „Kolevka“, ime koje simboliše humanu delatnost kojom se i danas bavimo.
Od osnivanja do danas preko 10.000 mališana je učinilo svoje prve korake u ovom Domu.

Dom je socijalno zdravstvena ustanova koja zbrinjava decu sa smetnjam u razvoju uzrasta od 0 do 26 godina života.
Dom funkcioniše puna 24 sata. O deci brine 140 zaposlenih, različitih profila od kojih je 80% uključeno u neposredan rad da decom.

U Domu se sprovodi svakodnevna preventivna i kurativna zaštita od strane pedijatra, dečijeg neuropedijatra, dečijeg kardiologa, dečijeg psihijatra, fizijatra, stomatologa. Osim zdravstvene nege sprovode se mere tretmana koji obuhvata habilitaciju i rehabilitaciju, vaspitno-obrazovni rad i adekvatni stimulativni i korektivno-reedukativni program rada. Stručni tim Doma čine pravnik, socijalni radnik, psiholog, defektolog, vaspitač, glavna sestra.Za stučni rad sa decom ometenom u razvoju postoje dva savremeno opremljena kabineta za ranu stimulaciju psihomotornog razvoja.

Dom ima ambulantu i sopstvenu priručnu apoteku kao i fizikalni kabinet za ranu habilitaciju i rehabilitaciju dece. Za stručni rad sa decom ometenom u razvoju postoje dva savremeno opremljena kabineta za ranu stimulaciju psihomotornog razvoja: kreativna radionica i senzorna soba.

Za decu su obezbeđeni apsolutni higijenski uslovi življenja, što podrazumeva kontinuirano menjanje ličnog veša i krevetnine.U kuhinji se dnevno pripremi po pet obroka po detetu, od kojih tri glavna i dve užine po nutricionističkom savetu.

U dvorištu Doma koriste se dva dečija igrališta, a posebno je opremljena igraonica za svakodnevni boravak dece kao i radosne susrete sa drugom decom gde se slavi rođendan, sluša muziku, sprovode slobodne aktivnosti.
Kapacitet Doma je 160+10, Dnevni boravak 25, Stacionar za majku i dete 10 i Prihvatna stanica 20. Dom „Kolevka“ zbrinjava decu iz Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Bosne i Hercegovine.

Pod okriljem Doma je otvoren i Dnevni boravak za decu višestruko ometenu u razvoju od 2-18 godina za potrebe dece sa područja grada Subotice. Usluge koristi 25 dece po uputu Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Subotice. Decu dovozimo i odvozimo spostvenim prevozom, a usluge plaća lokalna zajednica. Dnevni boravak pruža podršku i savetodavan rad roditeljima dece, a deci druženje i stimulaciju razvoja. Zavisno od težine psihofizičkog oštećenja deca se nakon određenog vremena iz Dnevnog boravka uključuju u redovne ili specijalne vaspitno-obrazovne ustanove.

Dom pruža usluge Prihvatne stanice za decu i omladinu do 18 godina koja se nađu na teritoriji grada u skitnji ili zbog blizine graničnog prelaza u ilegalnom prelasku granice, kao i uslugu Stacionara za majku i dete – smeštaj trudnica i majki sa decom do navršenih godinu dana života.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top