Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Ekonomsko-trgovinska škola Vranje

Ekonomsko-trgovinska škola Vranje

srednja-skola

Ekonomsko-trgovinska škola – Vranje

17500 Vranje
Esperanto bb
017 400 710
www.ekonomskavranje.edu.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2022/2023

Ekonomija, pravo i administracija

PCVR SB 4L01S Ekonomski tehničar 30 4 god  
PCVR SB 4L09S Poslovni administrator 30 4 god  
PCVR SB 4L05S Pravno – poslovni tehničar 30 4 god  
PCVR SB 4L15S Službenik u bankarstvu i osiguranju 30 4 god  
PCVR SB 4L16S Finansijsko – računovodstveni tehničar 30 4 god  

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

PCVR SB 3K08S Kuvar 15/0+15 dual 3 god  
PCVR SB 3K06S Trgovac 15 3 god  
PCVR SB 4K16S Turistički tehničar 30 4 god  

O školi

Ukoliko se dvoumiš oko izbora srednje škole budi siguran/a da je Ekonomsko-trgovinska škola pravi izbor za tebe.

U našoj školi postoje dva područja rada i to:

 1. Ekonomija, pravo i administracija i
 2. Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

U okviru jednog od njih sigurno možeš pronaći pravo zanimanje za sebe;
Evo nekoliko razloga koji će ti olakšati izbor i zbog kojih treba da izabereš baš našu školu:

 • Bezbedna škola
 • Tražena zanimanja sa kojima možeš vrlo lako naći posao ili nastaviti školovanje
 • Nastavnici koji su uvek spremni da ti pomognu u prevazilaženju problema oko učenja
 • Veliki broj kabineta(kabinet za poslovno-administrativnu i finansijsko-računovodstvenu obuku sa internetom, kabinet za informatiku, kabinet za rad u virtuelnom osiguravajućem društvu sa internetom, sportska sala opremljena po evropskim standardima, amfiteatar sa 120 mesta);
 • Obavljanje praktične nastave, koja je zastupljena u svakom obrazovnom profilu i koja se organizuje u raznim preduzećima, turističkim organizacijama, osiguravajućim društvima, hotelima i restoranima sa kojima naša škola sarađuje;
 • Učešće u sekcijama: literarna, lingvistička, likovna, recitatorska, veb dizajn, učenička dostignuća, biologija i hor;
 • Ekskurzije učenika u našoj zemlji i u inostranstvu;
 • Učešće na sajmu Virtuelnih preduzeća u zemlji i inostranstvu;
 • Mogućnost razmene učenika sa drugim stručnim školama iz Nemačke,
 • Rad u Virtuelnom privrednom ili osiguravajućem društvu

Od 2003. godine Ekonomsko – trgovinska škola u Vranju je u saradnji sa (GTZ-om, od skora GIZ-om) uvela nove obrazovne profile u okviru projekta Reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Projekat se uspešno sprovodi već osam godina u saradnji sa navedenom nemačkom vladinom organizacijom za tehničku saradnju.

U okviru navedenog projekta uvedeni su sledeći ogledni obrazovni profili: Poslovni administrator, Finansijski administrator i Službenik osiguranja.

Od školske 2010/2011.godine uveden je i ogledni profil Turistički tehničar.

Učenici navedenih obrazovnih profila imaju mogućnost da u okviru predmeta Poslovno-administrativna obuka stvore realnu poslovnu atmosferu za rad u virtuelnom preduzeću. Tokom druge, treće i četvrte godine učenja, oni osnivaju i posluju u sopstvenim privrednim društvima i osiguravajućim kompanijama. Oni svojim kompanijama daju poslovno ime i imaju slobodu da sami odaberu delatnost kojom će se baviti. Na ovaj način učenici moraju proći kroz sve službe svojih kompanija i upoznaju se sa ključnim radnim postupcima koji se odvijaju u realnim privrednim društvima i osiguravajućim kompanijama.

Biroi za učenje opremljeni su najsavremenijom tehnikom: klima uređajima, računarima za svakog učenika, fotokopir aparatom, video bimom, štampačima, skenerima, telefonskim i faks uređajima.

Sve ovo omogućava da se uloga učenika menja: od pasivnog primaoca informacija, on postaje kreator nastavnog procesa u saradnji sa profesorom. Tu učenik provodi više časova u nizu i tako kreira svoj radni dan.

Ni uloga nastavnika ne ostaje ista kao nekad. Nastavnik postaje deo tima u preduzeću, on je savetnik i koordinator. Prateći rad svojih učenika (u ovom slučaju zaposlenih) procenjuje njihov uspeh i napredovanje, trudeći se da steknu znanja i praktične veštine koje će primenjivati u realnim preduzećima kada budu stupili u rad. Na taj način učenici stiču stručne, radne i socijalne kompetencije, razvijaju osećaj za timski rad, usađuje im se osećaj odgovornosti prema radu što u velikoj meri utiče na njihov kasniji uspeh u radu i daljem školovanju.

Ovim projektom našim učenicima je omogućeno da se obrazuju prema najsavremenijim nastavnim programima kroz metode aktivno orijentisane nastave. Uspehu u velikoj meri doprinosi i spremnost i požrtvovanje profesora koji rade sa njima, a pritom su prošli sve neophodne stručne obuke i seminare kako bi se osposobili za rad u Virtuelnim učeničkim kompanijama. Proces usavršavanja zaposlenih je stalan, a sve u cilju osposobljavanja učenika za uključivanje u rad ili nastavak školovanja na srodnim fakultetima.

Naše učeničke kompanije učestvovale su na svim nacionalnim sajmovima učeničkih preduzeća (u Beogradu, Čačku i Paraćinu), a zapaženo je učešće i na Internacionalnom sajmu Učeničkih preduzeća za vežbu RO TIFE, maja 2008. godine u Temišvaru u Rumuniji.

Na našem sajtu u okviru opcije Virtuelna privredna društva možete pogledati prezentacije naših učenika i njihovih aktivnosti u okviru ovih preduzeća.

Za bliže informacije o obrazovnim profilima posetite nas u ulici Esperanto bb, 17501 Vranje, kontakt telefon: 017/422-766.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top