Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet organizacionih nauka – Voždovac – Beograd

Fakultet organizacionih nauka – Voždovac – Beograd

fakultet

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka, definisanih u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti.

Reformom nastavnog plana i programa u periodu od 2005. do 2007. godine, ostvareni su ciljevi usaglašavanja sa savremenim naučnim rezultatima, zahtevima prakse, kao i principima Bolonjskog procesa.

FON realizuje nastavu na nivoima osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih, specijalističkih strukovnih, master akademskih i doktorskih akademskih studija.

Fakultet ima sklopljen dogovor o međunarodnoj saradnji sa prestižnim fakultetima u Evropi.

SMEROVI – FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Menadžment i organizacija
 • Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (60, 90 i 120 espb)

 • Informacioni sistemi i tehnologije – 60 espb (140 mesta)
 • Menadžment i organizacija – 60 espb (175 mesta)
 • Menadžment – 60 espb (220 mesta)
 • Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima – 60 espb (35 mesta)
 • Softversko inženjerstvo i računarske nauke – 60 espb (35 mesta)
 • Poslovna analitika – 60 espb (35 mesta)
 • Menadžment u javnom sektoru – 60 espb (50 mesta)
 • Upravljanje poslovanjem – 90 espb (25 mesta)
 • Međunarodno poslovanje i menadžment – 90 espb (30 mesta)
 • Menadžment u upravi – 60 espb (27 mesta)
 • Menadžment u upravi – 120 espb (27 mesta)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Menadžment (105 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 GODINA)

 • Menadžment (25 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment (36 mesta)
 • Menadžment (27 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati (nevezano za koji studijski program se opredele) prilikom prijave na konkurs se opredeljuju za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita:

 1. Test iz matematike (20 zadataka) – 60 bodova
 2. Test iz matematike (20 zadataka) – 30 bodova i Test opšte informisanosti (30 pitanja) – 30 bodova

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije kao i na studijskom programu Menadžment organizacija iznosi 138.000 dinara.

Školarina za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu iznosi 156.000 dinara.

Školarina za strane državljane na studijskim programima Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment organizacija iznosi 2.000 evra.

Školarina za strane državljane na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu iznosti 2.500 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Informacioni sistemi i tehnologije
190
140
330
Menadžment i organizacija
190
140
330
Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu
5
95 100
UKUPNO 385 375 760

FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.

Fakultet organizacionih nauka – Voždovac – Beograd
Beograd, Voždovac
Jove Ilića 154
011 3950 823
www.fon.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top