Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Tag Archives: Upisni rok

Tag Archives: Upisni rok

Pravni fakultet – Novi Sad

Pravni fakultet – Novi Sad 21000 Novi Sad Trg Dositeja Obradovića 1 021 6350 377, 021 4853 112 – Služba za nastavu www.pf.uns.ac.rs Pravni fakultet u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1955. godine. Školske 2011/2012 fakultet je ima 5694 studenta na sva tri nivoa studija. Studentima je omogućeno obavljanje prakse u institucijama pravosudnih organa i Advokatske komore Vojvodine. Pravni fakultet je ... Nastavak »

Saobraćajni fakultet – Voždovac – Beograd

Saobraćajni fakultet u Beogradu je državna visokoškolska ustanova koja je počela sa radom 1950. godine. Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Tokom svog postojanja, ova obrazovna ustanova 11 puta je vršila inovaciju nastavnih programa u cilju pružanja kvalitetnije i modernije nastave novim generacijama studenata. Fakultet raspolaže savremeno opremljenom bibliotekom, računarskim centrom, Institutom, laboratorijama, izdavačkom ... Nastavak »

Farmaceutski fakultet – Voždovac – Beograd

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda. Na Farmaceutskom fakultetu postoji 18 katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku ... Nastavak »

Fakultet organizacionih nauka – Voždovac – Beograd

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka, definisanih u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. Reformom nastavnog plana i programa u periodu ... Nastavak »

Fakultet bezbednosti – Voždovac – Beograd

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka. Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine. U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne ... Nastavak »

Fizički fakultet – Stari grad – Beograd

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska i naučna ustanova koju čine Institut za fiziku i Institut za meteorologiju. Budući studenti biraju jedan od 4 ponuđna smera na osnovnim akademskim studijama. Nastava i naučno-istraživački rad se odvijaju na 12 katedri. Rad Fakulteta odvija se u 3 zgrade. Studenti 1. i 2. godine osnovnih studija fizike prate nastavu u zgradi u Cara Dušana ... Nastavak »

Filozofski fakultet – Stari grad – Beograd

  Filozofski fakultet je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Danas je Filozofski fakultet moderna škola koja prati sve savremene tokove evropskog akademskog prostora. Filozofski fakultet ima 255 saradnika u nastavi, a na njemu studira oko 6000 studenata na svim nivoima, od osnovih do doktorskih studija. ... Nastavak »

Scroll To Top