Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet političkih nauka – Voždovac – Beograd

Fakultet političkih nauka – Voždovac – Beograd

fakultet

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka.

Fakultet političkih nauka (FPN)  Beograd. Osnovna delatnost ustanove je obrazovna i istraživački rad u oblasti političkih nauka, novinarstva, socijalne politike. Na Fakultetu političkih nauka je zaposleno 90 predavača, a po potrebi se angažuju i dodatni strani i domaći stručnjaci. Na fakultetu je, od svog osnivanja, do danas, diplomiralo preko 8.000 studenata, dok ih je doktoriralo oko 500.

Tokom rada ova obrazovna ustanova izrasla je u cenjeni obrazovni i naučno-istraživački centar. Uspostavljena je saradnja sa brojnim domaćim i stranim naučnim institucijama i univerzitetskim centrima.

SMEROVI – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Politikološke studije
 • Međunarodne studije
 • Novinarstvo
 • Socijalna politika i socijalni rad

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Politikologija – međunarodne studije (125 mesta)
 • Novinarstvo (25 mesta)
 • Kulturologija (25 mesta)
 • Komunikologija (25 mesta)
 • Socijalna politika (25 mesta)
 • Socijalni rad (40 mesta)
 • Politikologija – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike (25 mesta)
 • Politikologija – ekološka politika (25 mesta)
 • Politička analitika i društvene promene (25 mesta)
 • Politikologija – interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope (na engleskom jeziku) – 2 godine (25 mesta)
 • Politikologija – regionalne master studije mira (25 mesta)
 • Politikologija – politikološke studije religije (25 mesta)
 • Politikologija – studije roda (25 mesta)
 • Politikologija – politički sistem i privredni razvoj (25 mesta)
 • Politikologija – izbori i izborne kampanje (25 mesta)
 • Politikologija – demokratija i demokratizacija (25 mesta)
 • Politikologija – političko nasilje i država (25 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Politikološke studije (18 mesta)
 • Kultura i mediji (13 mesta)
 • Socijalna politika i socijalni rad (40 mesta)
 • Međunarodne studije (16 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit, i to:

 • Za studijske programe osnovne akademske studije politikologije i međunarodne studije – Test: Istorija (30 pitanja), Sociologija (20 pitanja), Ustav i prava građana (10 pitanja)
 • Za studijski program osnovne akademske studije novinarstva – Test: Srpski jezik i književnost (30 pitanja), Sociologija, (20 pitanja), Ustav i prava građana (10 pitanja)
 • Za studijski program osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada – Test: Psihologija (30 pitanja), Sociologija (20 pitanja), Ustav i prava građana (10 pitanja)

Školarina za samofinansirajuće studente, za studijski program Međunarodne studije i Studije novinarstva, iznosi 110.000 dinara

Školarina za studijski program Studije politikologije, iznosi 100.000 dinara.

Školarina za studijski program Socijalna politika i socijalni rad, iznosi 105.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Politikološke studije
35
65
100
Međunarodne studije
35
105
      140
Novinarstvo
50
                   110       160
Socijalna politika i socijalni rad
30
70
100
UKUPNO     150                    350       500

Fakultet političkih nauka – Voždovac – Beograd
Beograd, Voždovac
Jove Ilića 165
011 3092 999
www.fpn.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top