Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
021 4852 055, 021 450 810

www.ftn.uns.ac.rs

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1960. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Na 13 departmana ovaj fakultet realizuje 88 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI – FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Mašinstvo (4 modula)
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija i konstruktivno mašinstvo
 • Energetika i procesna tehnika
 • Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
 • Elektrotehnika i računarstvo (7 modula)
 • Energetika, elektrotehnika i telekomunikacije
 • Računarstvo i automatika
 • Primenjeno softversko inženjerstvo
 • Merenje i regulacija
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – Novi Sad
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Informacioni inženjering
 • Građevinarstvo
 • Geodezija i geomatika
 • Arhitektura
 • Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
 • Saobraćaj (2 modula)
 • Saobraćaj i transport
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment (2 modula)
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Industrijski menadžment
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Mehatronika
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu (2 modula)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
 • Animacija u inženjerstvu
 • Čiste energetske tehnologije

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije
 • Elektronika i telekomunikacije
 • Softverske i informacione tehnologije

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1.5 i 1 godina)

 • Energetika, elektronika i telekomunikacije (20 mesta) – 1.5 godina
 • Arhitektura (20 mesta) – 1.5 godina
 • Industrijsko inženjerstvo (20 mesta) – 1.5 godina
 • Inženjerski menadžment (20 mesta) – 1.5 godina
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (20 mesta) – 1.5 godina
 • Geodezija i geomatika (20 mesta) – 1.5 godina
 • Energetska efikasnost u zdravstvu (32 mesta) – 1 godina

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Energetika, elektronika i telekomunikacije (64 mesta)
 • Inženjerski menadžment (64 mesta)
 • Inženjerski menadžment – MBA studije (32 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Mašinstvo
 • Proizvodno mašinstvo (64 mesta)
 • Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo (32 mesta)
 • Energetika i procesna tehnika (32 mesta)
 • Tehnička mehanika i dizajn u tehnici (32 mesta)
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Energetika, elektronika i telekomunikacije (160 mesta)
 • Računarstvo i automatika (160 mesta)
 • Softversko inženjesrtvo i informacione tehnologije (32 mesta)
 • Elektroenergetski softverski inženjering (64 mesta)
 • Građevinarstvo (128 mesta)
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (32 mesta)
 • Arhitekrura
 • Arhitektura (96 mesta)
 • Digitalna tehnika, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu (32 mesta)
 • Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem (32 mesta)
 • Scenska arhitektura i dizajn (24 mesta)
 • Saobraćaj
 • Saobraćaj i transport (128 mesta)
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije (32 mesta)
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • Industrisjko inženjesrstvo (32 mesta)
 • Industrijsko inženjerstvo – napredne inženjerske tehnologije (32 mesta)
 • Inženjerski menadžment (160 mesta)
 • Grafičko inženjerstvo i dizan (64 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (64 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite na radu (32 mesta)
 • Inženjerstvo tretmana i zaštite voda (32 mesta)
 • Mehatronika (64 mesta)
 • Geodezija i geomatika (64 mesta)
 • Matematika u tehnici (20 mesta)
 • Animacija u inženjerstvu (32)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Mašinstvo (25 mesta)
 • Tehnička mehanika (5 mesta)
 • Energetika, elektronika i telekomunikacije (40 mesta)
 • Računarstvo i automatika (40 mesta)
 • Građevinarstvo (15 mesta)
 • Arhitektura (13 mesta)
 • Scenski dizajn (8 mesta)
 • Saobraćaj (10 mesta)
 • Industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment (19 mesta)
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn (8 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (13 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite na radu (8 mesta)
 • Mehatronika (6 mesta)
 • Matematika u tehnici (16 mesta)
 • Geodezija i geomatika (5 mesta)
 • Animacija u inženjerstvu (5 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju.

Lica koja konkurišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta:

Matematika
za upis na Elektrotehniku i računarstvo; Građevinarstvo; Saobraćaj; Mehatroniku; Geodeziju i geomatiku; Animaciju u inženjerstvu; Biomedicinsko inženjerstvo; Čiste energetske tehnologije i sve smerove na strukovnim studijama.

Matematika sa logikom
za upis na Mašinstvo; Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Matematika sa proverom sklonosti za studije odgovarajuće struke
za upis na Grafičko inženjerstvo i dizajn; Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Geometrija i matematika sa arhitektonskom i opštom kulturom, Slobodoručno crtanje i Prostorna kompozicija
za upis na Arhitekturu.

Test opšte kulture i informisanosti; Provera posebnih sklonosti isposobnosti, Pisani eseja, Slobodoručno crtanje i Razgovor sa kandidatima
za upis na Scenska arhitektura, tehnika i dizajn.

Školarina za samofinansirajuće studente na smerovima osnovnih akademskih studija arhitektura i scenaska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi 100.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na ostalim smerovima osnovnih akademskih studija iznosi 90.000 dinara.

Školarina za strane državljane na osnovnim akademskim studijama iznosi 2.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 90.000 dinara.

Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama izosi 2.000 evra.

STATISTIKA UPISA 2017

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
БУЏЕТ
САМОФИНАНСИРАЊЕ
Први уписан
Последњи уписан
Први уписан
Последњи уписан
Производно машинство 89.98 50.28 44.02
Механизација и конструкционо машинство 94.00 50.02
Енергетика и процесна техника 96.24 50.36 46.84 39.90
Техничка механика и дизајн у техници
Енергетика, електроника и телекомуникације 100.00 61.26 68.86 47.48
Рачунарство и аутоматика 100.00 78.98 77.96 68.12
Биомедицинско инжењерство 98.00 76.72 70.90 42.98
Примењено софтверско инжењерство 96.08 70.34 70.14 50.28
Софтверско инжењерство и информационе технологије 100.00 95.00 94.16 76.00
Мерење и регулација 85.54 52.86 50.66 38.32
Информациони инжењеринг 100.00 51.34
Грађевинарство 94.46 50.38 43.86 37.28
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара 88.02 50.20 39.42
Архитектура 93.60 78.78 78.68 61.86
Сценска архитектура,техника и дизајн 86.50 70.20 67.00 54.90
Саобраћај и транспорт 96.00 51.44 51.42 34.44
Поштански саобраћај и телекомуникације 90.90 50.02 49.88 42.50
Индустријско инжењерство 95.00 67.84 67.72 35.84
Инжењерски менаџмент 94.46 73.14 73.00 35.04
Инжењерство информационих система 99.00 74.80 74.00 52.88
Графичко инжењерство и дизајн 97.1 80.94 80.26 73.96
Инжењерство заштите животне средине 90.62 50.10 49.48 41.32
Инжењерство заштите на раду 85.22 63.54 61.72 37.50
Мехатроника 95.60 65.24 63.26 48.82
Геодезија и геоматика 96.06 52.24 52.14 43.18
Анимација у инжењерству 97.84 75.56 74.92 75.86
Чисте енергетске технологије 97.00 50.22 48.98 39.66
Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије 86.10 50.56 49.54 34.50
Софтверске и информационе технологије 97.60 73.56 73.38 47.12
Електроника и телекомуникације 82.14 51.54 46.82 38.56

 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top