Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Farmaceutski fakultet – Voždovac – Beograd

Farmaceutski fakultet – Voždovac – Beograd

fakultet

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Na Farmaceutskom fakultetu postoji 18 katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Radna jedinica zajedničke službe (sa odsecima za: pravne i opšte poslove, materijalne i finansijske poslove, nastavu i studentska pitanja, bibliotekarske i muzejske poslove, informacione tehnologije i tehnička služba).

SMEROVI – FARMACEUTSKI FAKULTET

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (5 godina)

 • Farmacija
 • Farmacija – na engleskom jeziku
 • Farmacija – medicinska biohemija

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (60, 90 i 120 espb)

 • Industrijska farmacija – 60 espb (22 mesta)
 • Farmaceutski menadžment i marketing – 60 espb (22 mesta)
 • Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa – 60 espb (36 mesta)
 • Farmaceutska zdravstvena zaštita – 90 espb (43 mesta)
 • Kozmetologija – 60 espb (11 mesta)
 • Puštanje leka u promet – 120 espb (24 mesta)
 • Biološki lekovi – 60 espb (24 mesta)
 • Biohemijska dijagnostika – 60 espb (24 mesta)
 • Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi – 90 espb (48 mesta)
 • Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine – 60 espb (22 mesta)
 • Industrial Pharmacy (na engleskom jeziku) – 60 espb (2 mesta)
 • Pharmaceutical Мanagement and Marketing (na engleskom jeziku) – 60 espb (2 mesta)
 • Pharmaceutical Health Care (na engleskom jeziku) – 90 espb (5 mesta)
 • Cosmetology (na engleskom jeziku) – 60 espb (1 mesto)
 • Toxicological Risk Assesment of Environmental (na engleskom jeziku) – 60 espb (2 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Farmacija (12 modula, 60 mesta)
 • Medicinska biohemija
 •  Farmakologija
 • Farmaceutska hemija
 •  Farmakognozija
 • Farmakokinetika i klinička farmacija
 • Farmaceutska tehnologija
 •  Kozmetologija
 •  Bromatologija
 •  Toksikologija
 • Farmaceutska mikrobiologija
 • Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse
 • Analitika lekova

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu integrisanih akademskih studija mogu se upisati svi kandidati koji imaju završenu srednju školu u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz matematike i hemije.

Školarina za samofinansirajuće studente, na integrisanim akademskim studijama, iznosi 145.000 dinara,

Školarina za strane državljane iznosi 2.500 evra.

Školarina za studijski program farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500 evra.

BROJ MESTA- FARMACEUTSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Farmacija
200
47
247
Farmacija -na engleskom jeziku
5
5
Farmacija – medicinska biohemija
50
22
72
UKUPNO 250 74 324

Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Misija Farmaceutskog fakulteta kao visoko-obrazovne ustanove je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i rad u kliničkom laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što sveukupno doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javonšću u zemlji i inostranstvu, a takođe se bavi i izdavačkom delatnošću.

Farmaceutski fakultet – Voždovac – Beograd
Beograd, Voždovac
Vojvode Stepe 450
011 3951 372
www.pharmacy.bg.ac.rs

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top