Naslovna » Deca sa smetnjama » Saveti roditeljima » Fizičko kažnjavanje

Fizičko kažnjavanje

fizicko-kaznjavanje

Član 87. RODITELJI NE SMEJU FIZIČKI KAŽNJAVATI DETE I DUŽNI SU DA GA ŠTITE OD TAKVIH POSTUPAKA DRUGIH LICA. 

AKO RODITELJI UGROŽAVAJU NEKA PRAVA DETETA organ starateljstva pokreće i zakonom dozvoljene sudske postupke.

Nasilje u porodici JE, u smislu ovog zakonika, ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasiljem u porodici, u smislu prethodnog stava, smatra se naročito:

  1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
  2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;
  3. prisiljavanje na seksualni odnos;
  4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;
  5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;
  6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Fizičko kažnjavanje

Mere zaštite od nasilja u porodici su…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top