Naslovna » Porodica » Porodični informator » Gradski centar za socijalni rad Voždovac

Gradski centar za socijalni rad Voždovac

Gradski centar za socijalni rad Voždovac

Ova vrsta pomoći namenjena je ljudima koji nemaju dovoljno sredstava za život. Postoje osobe koje su trajno materijalno ugrožene, a u nekim situacijama, kao što su elementarne nepogode ili teška bolest, materijalna pomoć zatreba i ljudima koji inače imaju od čega da žive.

Materijalna pomoć ima dva izvora: državni i lokalni.
Materijalna pomoć koju finansira Republika (na primer, novčana socijalna pomoć ili dodatak za tuđu negu i pomoć) dostupna je svim građanima koji zadovoljavaju uslove. Takva pomoć predviđena je zakonom i nju mogu dobiti svi, bez obzira na to gde u Srbiji žive.

Sa druge strane, gradovi i opštine sami određuju koje će vrste pomoći davati. Obroci u narodnim kuhinjama i naknada troškova sahrane za najsiromašnije građane među najčešćim su oblicima lokalne materijalne pomoći širom Srbije.

Materijalna pomoć porodici i deci

Neke kategorije stanovništva, kao što su deca, mladi, trudnice i majke s malom decom, dobijaju posebnu vrstu materijalne pomoći i ostvaruju neke povlastice i kada nisu materijalno ugrožene. U ovu vrstu pomoći spadaju, na primer, roditeljski dodatak i povlastice pri putovanju za decu i omladinu.

Pomoć osobama koje ne mogu da se brinu o sebi

Ljudi koji zbog različitih razloga ne mogu da se brinu o sebi, na primer, ne mogu da se kreću, jedu, obavljaju kućne poslove ili fiziološke potrebe bez tuđe pomoći, imaju pravo na fizičku i stručnu pomoć, koja im se ponekad može pružiti u njihovim kućama, nekad u ustanovama za dnevni boravak, a nekad samo ako su trajno smešteni u specijalizovane ustanove, domove.

Često oni koji imaju ovakve probleme nisu u poziciji ni da zarade za svoje potrebe, pa im je istovremeno potrebna i materijalna pomoć.

Zaštita žrtava nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top