Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

stipendija-za-nadarene

I USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STIPENDIJU ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE

1. Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od drugog razreda srednje škole, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan opšti uspeh i koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika.
Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike učenici koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove , osim učenika umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku.
Pod odličnim opštim uspehom smatra se odličan opšti uspeh u svim prethodno završenim razredima srednje škole (od 4,50 do 5).
Pod međunarodnim i republičkim takmičenjima smatraju se međunarodna i republička takmičenja koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola.

2. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Redosled prijavljenih učenika za dodelu stipendije za izuzetno nadarene učenike utvrđuje se na osnovu:
1) opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole,
2) osvojenog mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola;
3) rezultata na standardizovanom testu

Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije iz stava 1. ovog člana stiče učenik koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.

Opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini prosečnog opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00 bodova);
Osvojena mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola – iskazuju se brojem bodova, i to:
1) međunarodno takmičenje:
(1) prvo mesto – 6 bodova,
(2) drugo mesto – 5 bodova,
(3) treće mesto – 4 boda;
2) republičko takmičenje koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i stručno društvo ili drugi organizator:
(1) prvo mesto – 3 boda,
(2) drugo mesto – 2 boda,
(3) treće mesto – 1 bod.
Kada je učenik iz jednog predmeta osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.
Kada je učenik iz dva ili više predmeta osvojio po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se, pri čemu se uzimaju u obzir najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.
Rezultati takmičenja utvrđuju se na osnovu diplome, odnosno potvrde stručnog društva ili drugog organizatora.
Na standardizovanim testovima učenik može da ostvari najviše 200 bodova.

Učenici se rangiraju prema ukupnom broju bodova koje ostvare po osnovu opšteg uspeha, osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima i prema broju bodova koji ostvare polaganjem standardizovanog testa.
Kada veći broj učenika ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju učenici koji imaju veći broj bodova na standardizovanom testu.
Učenici iz umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje ostvare po osnovu opšteg uspeha i osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima iz oblasti umetnosti.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

II. USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STIPENDIJU ZA IZUZETNO NADARENE STUDENATE…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top