Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

stipendija-za-nadarene

Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente u Republici Srbiji za školsku 2018/2019. godinu

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente ostvaruje učenik, odnosno student na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Učenici i studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene, prijavljuju se on-line preko linka, koji će biti postavljen na internet stranici Ministarstva. Kada se pregledaju prijave i provere svi uneti podaci o ispunjenosti uslova konkursa, učeniku, odnosno studentu se na e-mail adresu šalje poruka o statusu njegove prijave (prihvaćena ili odbijena prijava).

On-line prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 01. do 31. oktobra 2019. godine.

Polaganje standardizovanih testova organizuje se u roku od 30 dana od dana završene
verifikacije prijavljenih učenika, odnosno studenata. Rezultate testiranja Institut dostavlja Ministarstvu.

Predlog rang liste o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike utvrđuje Komisija na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja, osvojenih mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima i rezulata na standardizovanim testovima. Za učenike umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku profesori sa univerziteta umetnosti utvrđuju predlog rang liste na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja i osvojenih mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima iz oblasti umetnosti. Komisija utvrđuju predloge rang lista u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije za učenike.

Predlog rang liste o dodeli stipendija za izuzetno nadarene studente utvrđuje Komisija na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja i rezulata na standardizovanim testovima.
Za studente umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku profesori sa univerziteta umetnosti utvrđuju predlog rang liste na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja, dajući prednost studentima koji imaju ostvarene izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i dr. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti.
Komisija utvrđuje predloge rang listi u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije za studente.

Komisija formira predlog rang liste učenika, odnosno studenata. Svaki učenik, odnosno student ima pravo prigovora na rang listu u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Učenik, odnosno student podnosi prigovor Ministarstvu. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.
Odluku o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente donosi na osnovu konačne rang liste ministar, u roku od 15 dana od dana prijema konačne rang liste i predloga odluke.
Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata, u mesečnom novčanom iznosu koji utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom.

Sve informacije u vezi sa konkursom biće objavljene na internet stranici Ministarstva, a dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 011/2403-547 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top