Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-kredita

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole – za studente I godine studija, odnosno uspeha iz prethodno završenih godina studija- za studente ostalih godina studija, – ostvarenih ESPB bodova iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja i
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice i
3) pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u završnom III odnosno IV razredu srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova,
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija, za studente ostalih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja i
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je student upisan, i to:

(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor),
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor),
(3) za studente koji ostvare do 180 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor),
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor) i
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).
Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar –jun, u neto iznosu, tekuće godine, i to:
1) do 20 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00 boda,
2) od 20 % do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 1, 00 bod i
3) više od 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.
Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.
Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentskog kredita.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top