Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

VI ISPLATA STIPENDIJA

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.
Odobrena stipendija isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.)
Studentu se obustavlja isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

VII KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2019/2020.
Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu, preko visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2019/2020. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u konkursu.
Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Napomena:

Student, koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu, a narednu godinu je upisao sa prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu s uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje PRIJAVE- Obrazac br. 1a, Uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5), kao i štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top