Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2019. godine.
Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:

1)uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i
2)efikasnosti studiranja.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 9 do10 bodova).
Efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova,prema godini studija u koju je student upisan, i to:
(1) za studente koji ostvare 60 ESPB – 3,50 bodova,
(2) za studente koji ostvare 120 ESPB – 4,00 boda,
(3) za studente koji ostvare 180 ESPB – 4,50 bodova,
(4) za studente koji ostvare 240 ESPB – 5,00 bodova i
(5) za studente koji ostvare 300 ESPB – 5,50 bodova.
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija).

Studenti se rangiraju prema ukupnom broju ESPB bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top