Naslovna » Porodica » Porodični informator » Zakoni » Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta

konvencija-o-pravima-deteta

Koncept prava deteta, uspostavljen je Konvencijom o pravima deteta (1989), koja je stupila na snagu 20. novembra 1990. godine.

Koncept prava deteta je počeo da se uvodi u normativni sistem Srbije nakon 2000. godine, kroz potpunu ili delimičnu razradu u većini zakona koja se odnose na decu. Obrazovana je institucija Zaštitnika građana i izbor zamenice za prava deteta. Time je država Srbija ispoštovala i preporuku Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija.

Ugrožavanje prava dece u Srbiji, posebno je izraženo kod pojedinih socijalnih kategorija: siromašna deca, deca sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, posebno ona smeštena u institucije, deca koja žive na ulici, deca koja rade. U većini kategorija posebno ranjive dece, prava romske dece su najčešće ugrožena.
I dalje je izraženo nasilje nad decom – od zanemarivanja, različitih oblika iskorišćavanja, do fizičkog i seksualnog zlostavljanja, kako u porodici, koje je najmanje vidljivo, tako i vršnjačko, ali i od strane drugih nepoznatih odraslih osoba.

Konvencija o pravima deteta

Zakonska zabrana telesnog kažnjavanja dece u porodici izaziva kontroverze u javnosti, ali se rasprava polako pomera ka pozitivnim modelima roditeljskog vaspitanja.

Inkluzivno obrazovanje, prethodnih godina izuzetak, postalo je obavezno od školske 2010/2011. godine, a socijalna inkluzija kao princip, postaje praksa i u sistemu socijalne zaštite, kroz započet proces deinstitucionalizacije i smeštaja dece samo izuzetno u institucije.

Kod nas se često, pa čak i među profesionalcima koji rade sa decom, mogu čuti komentari da se previše ili samo govori o pravima deteta, a uopšte ili premalo o njihovim obavezama.
Međutim, reč je o tome da koncept prava deteta počiva na odgovornosti države da deci obezbedi ostvarivanje prava u svim oblastima: obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, očuvanju okoline i svim drugim oblastima bitnim za život i razvoj deteta. Postoje, naravno i brojne obaveze dece u porodici, školi, prema životnoj sredini, u javnom prostoru i njih propisuju roditelji, ili su već propisane različitim zakonima. Treba samo svi da ih poštuju i, naravno, deca sama.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top