Naslovna » Porodica » Porodični informator » Porodični zakon-Nasilje u porodici

Porodični zakon-Nasilje u porodici

naselje-u-porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Porodični zakon – Nasilje u porodici
Član 197.

 1. Nasilje uporodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.
 2. Nasiljem uporodici, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se naročito:
  1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
  2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;
  3. prisiljavanje na seksualni odnos;
  4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinuživota ili nemoćnim licem;
  5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;
  6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.
 3. Članovima porodice u smislu stava 1. ovog člana smatraju se:
  1. supružnici ili bivši supružnici;
  2. deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo;
  3. lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu;
  4. vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri;
  5. lica koja su međusobno bila ili su jošuvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Mere zaštite…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top